งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ฮาร์ดแวร์ (HardWare) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2 Memory ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Input หน่วยความจำ Process Output
รับส่งข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memory หน่วยความจำ

3 อุปกรณ์นำเข้า (Input)
หน่วยรับข้อมูล (Input unit ) ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งเข้าไป ซึ่งหน่วยรับข้อมูลนี้เองเปรียบเสมือน  การมองเห็นของตา การได้ยินของหู การได้กลิ่นของจมูก อุปกรณ์ Input unit มีมากมายหลายหลาย รูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ      1. หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input) คืออุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี      

4  2. หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative Input) คืออุปกรณ์ที่จะมีหรือไม่ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้ แต่ถ้ามีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการป้อนข้อมูลเข้า เช่น การนำเข้ารูป เสียง เป็นต้น

5 หน่วยป้อนข้อมูลหลัก (Primary Input)
หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input)    - เมาส์ (Mouse)    - คีย์บอร์ด (Keyboard)

6 คีย์บอร์ด   เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

7 การวางตำแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยก แคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต คือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

8 เมาส์ (Mouse)  เมาส์ (Mouse) หรือ "หนูอิเล็กทรอนิกส์" เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายหนูมีสายต่ออยู่ที่ปลาย ลักษณะเดียวกับหางหนู เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer) ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่มบังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด   (keyboard)

9 เมาส์เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ นำเข้าข้อมูลโดยการเลื่อนเมาส์เพื่อบังคับตัวชี้ไปยัง ตำแหน่งต่าง ๆบนหน้าจอและทำการคลิก (click) หรือ ดับเบิลคลิก (double click)

10 2.หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative input)
 สแกนเนอร์ (Scanner) คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพ และเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของ   อนาล็อกเป็นดิจิตอล ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแสดง เรียบเรียง เก็บรักษาและผลิต ออกมาได้   ภาพนั่นอาจจะเป็น รูปถ่าย ข้อความภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ สามารถใช้สแกนเนอร์  ทำงานต่างๆ  ได้ดังนี้              

11   - ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร   - บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์      - แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์     - เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงในในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆโดยพื้นฐานการทำงานของ     สแกนเนอร์


ดาวน์โหลด ppt และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google