งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี" เขาเกษตร สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โรงอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี" เขาเกษตร สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โรงอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี" เขาเกษตร สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โรงอาหาร

2 ความเป็นมาของโครงการ
ป้ายและรั้วกั้นด้านหลังเขาเกษตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้ศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ภูเขาน้ำซับ หลังจากกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์พื้นที่ภูเขาน้ำซับ เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เมื่อ 14 มีนาคม 2548

3 โครงสร้างทีมวิจัย 1 2 3 4 วางหมุดกริด สัตว์ป่า พรรณไม้ยืนต้น
"ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี" วางหมุดกริด สัตว์ป่า พรรณไม้ยืนต้น 1 2 1 อ.อรนุช ค้อไผ่ 2 อ.จรรยา เจตน์เจริญ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 นายกิตติศักดิ์ อิ่มสุดนักวิชาการโสตฯ 3 4 รศ.ดร.ลภโชค ถาวรวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ อ. ประทีป ด้วงแค ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 4 ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

4 การดำเนินงานในปัจจุบัน
แนว Base line การดำเนินงานในปัจจุบัน ขณะนี้ ทีมวิจัยได้ดำเนินการวางหมุดกริดขนาด 50 x 50 เมตร2 คลุมทั่วพื้นที่ป่าเขาเกษตร โดยใช้หมุดปูนและหมุดท่อพีวีซี และสำรวจสัตว์จำพวกนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจพรรณไม้ยืนต้นอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน (มิถุนายน 2549 – มิถุนายน 2550)

5 ลักษณะหมุดที่วางรอบเขาเกษตรและแนว base line
1. หมุดปูน ลักษณะหมุดที่วางรอบเขาเกษตรและแนว base line 2. หมุดท่อพีวีซี หัวเหลือง และ หัวแดง หมุดท่อพีวีซี หัวฟ้า พบได้ทั่วไปในพื้นที่ป่าเขาเกษตร

6 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน.... ช่วยกันดูแลรักษาหมุด...
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษาหมุด... หากท่านใดพบหมุดชำรุด เสียหาย กรุณาแจ้ง... อ.อรนุช ค้อไผ่ ภายใน 2765 อ.จรรยา เจตต์เจริญ ภายใน 2768 คุณกิตติศักดิ์ อิ่มสุด ภายใน 2771 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โทร “ทางคณะผู้ดำเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง”

7 สนใจค้นคว้าความอัศจรรย์พรรณไม้เขาเกษตรกับทีมวิจัย
ติดต่อได้ที่ อ.อรนุช ค้อไผ่ ออกเดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ทุกวันศุกร์และเสาร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลภาพพรรณไม้และสัตว์ป่า โปรดติดตามได้เร็วๆ นี้ ที่


ดาวน์โหลด ppt "ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี" เขาเกษตร สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โรงอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google