งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก
ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบคุณค่าทางโภชนะและประโยชน์ของหญ้าแฝกที่มีต่อสัตว์
เพื่อทราบวิธีการทำหญ้าแฝกหมักเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อทราบประโยชน์ด้านต่างๆ ของหญ้าแฝก

3 ลักษณะทั่วไปของหญ้าแฝก
หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vetiveria zizanioides เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว

4 พันธุ์หญ้าแฝก หญ้าแฝกหอม หญ้าแฝกดอน

5 คุณค่าทางโภชนะ หญ้าแฝกมีอายุน้อยจะให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งต่ำ แต่คุณค่าทางโภชนะสูง โดยที่เปอร์เซนต์วัตถุแห้ง จะเพิ่มมากขึ้นตามช่วงอายุการตัดที่มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณโปรตีน การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และแร่ธาตุต่าง ๆ กลับมีค่าลดต่ำลง ส่วนปริมาณเยื่อใยก็มีค่าสูงมาก

6 หญ้าแฝกหมัก ลักษณะภายนอก คุณค่าทางโภชนะ

7 สรุป หญ้าแฝกมีกี่ชนิด สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่
การให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะเป็นอย่างไร เกษตรกรควรเลือกปลูกหญ้าแฝกชนิดใดในการเลี้ยงสัตว์


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google