งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ผู้นำเสนอ/หัวหน้าโครงการ นายเจษฏาวุธ แสงประเสริฐ ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550

2 โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security
ระยะของโครงการ กำหนดระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2550

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ใช้ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในจุดที่ติดตั้งกล้อง 2. ป้องกันปัญหาการลักขโมยทรัพย์สินในจุดที่มีความเสี่ยง 3. ป้องกันปัญหาการการทะเลาะวิวาทในจุดที่มีความเสี่ยง 4. ตรวจสอบสภาพการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

4 โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security
กลุ่มเป้าหมาย 1. นิสิตนักศึกษา 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 3. ผู้ติดต่อประสานงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย

5 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) สำรวจและทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 36 ตัวดังนี้ 1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว 2. ศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 5 ตัว 3. ศูนย์เรียนรวม 2 จำนวน 2 ตัว 4. ศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 5 ตัว 5. โรงอาหาร 1 จำนวน 4 ตัว 6. โรงอาหาร 2 จำนวน 3 ตัว 7. อาคารจักรพันธุ์ จำนวน 3 ตัว 8. ตึก Kits จำนวน 7 ตัว 9. อาคารมัลติมีเดีย์ จำนวน 2 ตัว ทั้งหมดนี้ได้เปิดทดลองใช้งานจริงแล้ว

6 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) สำนักบริการคอมพิวเตอร์

7 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

8 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

9 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

10 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

11 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

12 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

13 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) สำรวจความเป็นไปได้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆดังนี้ 1. อาคารเทพศาสตร์สถิต 2. อาคารกิจกรรม 3. หอพักนักศึกษาหญิง,ชาย 4. บริเวณที่จอดรถจักรยาน ประตูพหลโยธิน 5. บริเวณจอดรถจักรยาน ประตูวิภาวดี 6. บริเวณจอดรถจักรยาน ประตู1,ประตู2 7. บริเวณลานจอดรถและโรงจอดรถกองยานพาหนะ จุดสำรวจทั้งหมดนี้ได้นัดบริษัทผู้รับเหมามาประเมินราคาแล้วและอยู่ในช่วงดำเนินการ นอกจากนี้ได้มีการแจ้งความต้องการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกดังนี้

14 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 8. บริเวณที่จอดรถยนต์สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ 9. บริเวณใต้อัฒจันทร์ด้านในสนามอินทรีจันทร์สถิตย์ 10. ห้องจองสนามและยืมอุปกรณ์กีฬา ชั้น1 สำนักการกีฬา 11. ห้องการเงินชั้น 2 สำนักการกีฬา 12. สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 13. ตึก Kits ห้องประชุมโซนE จุดที่8 -13 ยังไม่ได้นัดบริษัทมาประเมินราคา อยู่ในช่วงดำเนินการ

15 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) สำรวจจุดติดตั้งเพิ่มเติม โดยติดต่อบริษัท พานาโซนิค เพื่อจะได้ประเมินราคามีจุดที่ต้องสำรวจเพิ่มเติมดังนี้ 1. ทางเข้าออกประตู1 กล้อง 3 ตัว 2. ทางเข้าออกประตู2 กล้อง 3 ตัว 3. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน กล้อง 2 ตัว 4. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน (สัตว์แพทย์) กล้อง 2 ตัว 5. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน (ซอย 45) กล้อง 2 ตัว 6. ทางเข้าออกประตูวิภาวดี กล้อง 3 ตัว รวมจำนวนกล้องทั้งหมด15ตัว - ปรับเปลี่ยนมุมกล้อง ที่จุด ศร.3 หันเข้ามาในอาคาร - ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์รวมใจ  

16 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มุมกล้องบางตัวไม่สามารถจับภาพในจุดที่ต้องการได้ ภาพที่ได้จากกล้อง ครอบคลุมพื้นที่ไม่หมด กล้องหันย้อนแสง ทำให้แสงจ้ามองไม่เห็นภาพ จำนวนกล้องไม่พอต่อความต้องการ มีปัญหาในการนัดพบกับผู้รับเหมา หาช่วงเวลานัดพบค่อนข้างยาก ด้วยเวลางานที่ไม่ตรงกัน  


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google