งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์คอมพิวเตอร์
3.6.3 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เปิดโปรแกรม Spybot – Search and Destroy ขึ้นมา
โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอน บนหน้าจอ 1.

3 คลิกปุ่ม Check for problems เพื่อตรวจหาสปายแวร์
2. คลิก

4 เมื่อตรวจพบสปายแวร์ โปรแกรมจะรายงานออกมาทางหน้าจอ
เมื่อตรวจพบสปายแวร์ โปรแกรมจะรายงานออกมาทางหน้าจอ 3.

5 การลบสปายแวร์ > คลิกเครื่องหมายถูกหน้ารายการสปายแวร์ ที่ต้องการลบ
4. คลิก

6 คลิกปุ่ม Fix selected problems
5. คลิก

7 คลิกปุ่ม Yes ยืนยันการลบสปายแวร์
6. คลิก

8 คลิกปุ่ม OK จะแจ้งจำนวนสปายแวร์ที่ลบแล้ว
7. คลิก รายการสปายแวร์ที่ถูกโปรแกรม ลบเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และกำจัดสปายแวร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google