งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Window XP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Window XP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Window XP

2 ทำความรู้จักกับ XP

3 การใช้ Mouse การเลื่อน การคลิก การคลิกปุ่มขวา การลากหรือแดรก
การดับเบิ้ลคลิก

4 การเลื่อน

5 การคลิก

6 การลากหรือแดรก Mouse

7 การคลิก Mouse ปุ่มขวา

8 การดับเบิ้ลคลิก

9 สัญลักษณ์ Mouse

10 ส่วนประกอบของ Windows XP

11 Icon มาตรฐาน My Document My Computer My Network place Recycle bin
Internet Explorer

12 ส่วนประกอบของ Start Menu

13 Accessories โปรแกรมเสริมสำหรับ XP

14 Accessibility กลุ่มโปรแกรมสำหรับกำหนดค่าคอมพิวเตอร์สำหรับผู้มีปัญหาทางร่างกาย Magnifier On Screen Keyboard

15 Communication โปรแกรมที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร

16 Entertainment กลุ่มโปรแกรมด้านความบันเทิง

17 System Tools กลุ่มโปรแกรมช่วยจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์

18 โปรแกรมเฉพาะทาง Start Programs

19 เปลี่ยนหน้าจอ Window XP

20 การปิดเครื่อง

21 การปรับแต่ง Windows


ดาวน์โหลด ppt Window XP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google