งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งระบบ UBON-MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งระบบ UBON-MIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งระบบ UBON-MIS

2 คลิกที่ start เลือก run พิมพ์ “\\192.168.15.32”

3 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ให้ใส่ User name: opmis และ Password: opmisopmis
แล้วเลือกเช็กบ็อกซ์ Remember my password หรือ Remember my credentials คลิก ok ดังรูป

4 คลิกขวาที่ Folder : ubonmis เลือก Map Network Drive…

5 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Map Network Drive
เลือกเช็กบอกซ์ที่ช่อง Reconnect at logon แล้วคลิก Finish

6 ไปที่ My computer จะมี Network Drive ที่ชื่อ ubonmis (\\192. 168. 15
ไปที่ My computer จะมี Network Drive ที่ชื่อ ubonmis (\\ ) ให้ดับเบิลคลิกที่ Network Drive ดังกล่าว

7 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ ORACLE
KKUMIS

8 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_Winnt_C เพื่อทำการติดตั้ง UBONMIS
หมายเหตุ* - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ Setup_Winnt_C - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ไฟล์ Setup_Win98_C

9 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

10 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้
จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้

11 จากนั้นจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ขึ้นมา ให้คลิก RUN
KKUMIS

12 จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Registry Editor ขึ้นมา ให้คลิก Yes
คลิก OK

13 จะกลับไปที่ไดอะล็อกบ็อกซ์
กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จะปรากฏไอคอน ที่เดสก์ทอป

14 ไป Drive ที่เคย Map Network ครั้งแรก (ในที่นี้ คือ Drive Z: )เลือกโฟลเดอร์ Change_ip

15 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ WinXP
หมายเหตุ* - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ winXP - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ไฟล์ win98

16 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

17 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

18 กลับไปที่โฟลเดอร์ Change_ip
Copy ไฟล์ W39mc ไปเก็บไว้ที่ C:\WINDOWS\Fonts

19 กลับไปที่หน้า Desktop

20 KKUMIS

21 ไปที่เดสก์ทอป ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
ไปที่เดสก์ทอป ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ระบบ UBONMIS จะปรากฏหน้าจอ คลิก RUN

22 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
แล้วคลิก Logon จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ UBONMIS


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งระบบ UBON-MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google