งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง 2. คลิกไอคอน ค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง 2. คลิกไอคอน ค้นหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง 2. คลิกไอคอน ค้นหา

2 คลิกเข้าไปดูรายละเอียด ของหนังสือที่ต้องการจอง

3 1. หนังสือที่จองได้จะต้องมี สถานะ ยืม ทุกฉบับ 2. คลิก Back เพื่อย้อนกลับ ไปยังหน้าแสดงรายการสื่อที่ค้นหา

4 1. คลิก หน้ารายการที่ต้องการจอง 2. คลิกไอคอน เลือก

5 คลิกไอคอน OK

6 1. คลิกไอคอน สมาชิก 2. พิมพ์รหัสและรหัสผ่าน ( นิสิต : รหัสและรหัสผ่าน ใช้รหัสประจำตัวนิสิต ) 3. คลิก เข้าสู่ระบบ

7 1. คลิกไอคอน ข้อมูลการจองสื่อ 2. คลิกไอคอน จองสื่อ 3. คลิก ที่แถบตาราง 4. คลิกไอคอน ทำรายการจอง

8 1. ตรวจสอบวันรับสื่อ โดยคลิกไอคอน ข้อความ 2. คลิกไอคอน ดูข้อความที่ได้รับ 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ซองจดหมาย เพื่อเปิดอ่านวันรับสื่อ

9 1. ดูรายละเอียดวันรับสื่อที่จอง 2. คลิกไอคอน ออกจากระบบ

10 ขอคำแนะนำการจอง ได้ที่ ฝ่ายบริการ สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102475, 038-102476, 038- 102488, 038- 102490 E-mail : library@buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง 2. คลิกไอคอน ค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google