งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูล
สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไอทีก้าวใหม่ สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการค้นหาข้อมูล ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแทนกันได้ สิ่งจูงใจของโครงการ กลุ่มก้าวใหม่ เน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ผ่าน WEB สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ชื่อเวประบบการจัดการเอกสาร

5 สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายรูปแบบ
ระบบที่พัฒนาจะสามารถค้นหาข้อมูลได้

6 ผลลัพธ์จากการค้นหา

7 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลแทนกันได้

8 เป้าหมายและตัวชี้วัด
สามารถค้นหาเอกสารได้ภายใน 10 วินาที ค้นหาได้สะดวก และรวดเร็ว โดยผ่าน WEB สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1. ค้นข้อมูลได้หลายรูปแบบ Folder Key word Full Text search 2. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการและทันเวลา ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแทนกันได้

11 ตัวอย่างหน้าจอไดรฟ์ O เดิม

12 ตัวอย่างหน้าจอเข้าระบบผ่าน WEB

13 หน้าจอระบบการจัดการเอกสาร

14 หน้าจอค้นข้อมูลแบบ Folder

15 หน้าจอการค้นหาข้อมูลตาม Key word
1. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. กดปุ่ม search

16 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง) ก่อน ไม่มีระบบการจัดการเอกสาร หลังการปรับปรุง 1. มีระบบการจัดการเอกสาร โดยผ่าน WEB 2. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารได้

17 กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารได้

18 กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารได้

19 สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำถาม ??? สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google