งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมOpen source

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมOpen source"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมOpen source
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

2 Zotero คืออะไร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ใช้จัดการ รายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมต่าง ๆ โดยสามารถ import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้และใช้งานร่วมกับแฟ้มข้อมูลเอกสารเช่น Microsoft word, Open Officeได้ เป็นโปรแกรมประเภท Open source ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ต้องใช้กับโปรแกรม Firefox Mozilla เท่านั้น

3 การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม Firefox Mozilla โดย download โปรแกรมได้จาก download

4 ติดตั้งโปรแกรม โดย download โปรแกรมจาก http://www.zotero.org
1. โปรแกรม Zotero 2. โปรแกรม Zotero word processor plugins โปรแกรม Zotero โปรแกรม Word processor plugin

5 การเรียกใช้โปรแกรม ต้องเรียกใช้โปรแกรม firefox mozilla ก่อน
คลิกที่ปุ่มzotero ซึ่งอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

6 การเพิ่มบรรณานุกรม พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ
คลิกที่ปุ่ม และเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการเพิ่มบรรณานุกรม

7 Tip ถ้าผู้แต่งมากกว่า 1 คน คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มช่องป้อนข้อมูลผู้แต่งคนต่อไป ชื่อผู้แต่งคนไทย ใส่ทั้งชื่อ นามสกุลในช่อง last name ป้อนข้อมูลด้วยตัวอักษรธรรมดา โปรแกรมจะทำตัวหนา ตัวเอียงให้เอง

8 การ import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอเล็กทรอนิกส์ เช่น Scopus, ABI/Inform, Sciencedirect เลือกบรรณานุกรมเรื่องที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง save/download/transfer/export

9 การ direct export จากฐานข้อมูล
ค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ จะปรากฏสัญลักษณ์ คลิกเลือกที่สัญลักษณ์ จะปรากฏหน้าจอ ให้คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการแล้วคลิก OK

10 การเพิ่มบรรณานุกรม : Create Item from current page
ใช้กับ webpage เปิดหน้าเว็บที่ต้องการ คลิกที่ไอคอน Create Item from current page

11 การexport การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา การexport บรรณานุกรม

12 การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา
ติดตั้งโปรแกรม Word Processor Plugin ก่อนการใช้งาน

13 จากโปรแกรม Microsoft word เรียกใช้คำสั่ง Zotero Insert Citation
จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ

14 แล้วให้เลือกเอกสารที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา
จะปรากฏหน้าจอ

15 การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหากรณีต้องการเน้นผู้แต่ง

16 การสร้างบรรณานุกรม เลือกรายการเอกสารที่ต้องการสร้างบรรณานุกรม
คลิกขวา เลือก Create bibliography from selected items

17 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ

18 การ Synchronize กับ server
คลิกที่คำสั่ง Sync with Zotero Server

19 ใส่ username, password หากยังไม่มีให้คลิกที่ Create Account

20 มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม โทร 2352 หรือบริการตอบคำถามออนไลน์ (Ask a librarian) หรือ Chat กับบรรณารักษ์


ดาวน์โหลด ppt Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมOpen source

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google