งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 1. กดปุ่ม “เลือกภาษา”

2 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 2. สแกนบัตรสมาชิกห้องสมุด

3 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 3. ที่หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้บริการ

4 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 4. วางสันของหนังสือหันเข้าหาตัวเครื่อง และส่วนท้ายของหนังสือติด กับแผ่นอะคริลิค

5 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 5. รอฟังสัญญาณเสียงประมาณ 3 วินาที จากนั้นระบบจะแสดงชื่อหนังสือที่ยืม และวันกำหนดคืน

6 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6. ทำรายการยืมเล่มต่อไปตามขั้นตอนจนครบ จากนั้นกดปุ่ม “สำเร็จ”

7 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Check Out)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 7. กดปุ่ม “เครื่องหมายถูก” เพื่อเลือกรับใบบันทึกรายการ

8 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 8. รอรับใบบันทึกรายการยืมหนังสือ


ดาวน์โหลด ppt การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google