งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักเว็บไซต์และวิธีการ ดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักเว็บไซต์และวิธีการ ดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักเว็บไซต์และวิธีการ ดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 3.6. 1

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  เปิดเว็บไซต์ www.download.com 1. 2. กรอก : Spybot  กรอกคำค้น : Spybot

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์ เว็บไซต์ทำการค้นหาโปรแกรม Spybot ได้ 24 รายการ ให้คลิกเลื่อนหน้าจอลงไปค้นหา โปรแกรมที่ต้องการ คลิกเลื่อน ลงเพื่อ ค้นหา โปรแกรม Spybot – Search and Destroy

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  คลิก Download Now 3. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  คลิกข้อความ click here 4.

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  คลิกปุ่ม Run ( เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม ) 5. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  รอดาวน์โหลดโปรแกรมสักครู่ 6.

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเว็บไซต์และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์  ไฟล์โปรแกรมที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้ง 7.


ดาวน์โหลด ppt รู้จักเว็บไซต์และวิธีการ ดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันสปายแวร์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google