งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

3 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเอง และครอบครัว
เป้าหมายการจัดสวัสดิการ กบข. 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเอง และครอบครัว 2. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 3. ส่งเสริมการออมระยะยาว

4 สวัสดิการ กบข. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดภาระในการดำรงชีพของสมาชิก

5

6 เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้

7 ? ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร วันนี้
คำตอบของคุณคืออะไร ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี จะเกษียณ อายุเมื่อไหร่ ? มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร มีเงินใช้ หลังเกษียณ เพียงพอหรือไม่ วันนี้ เริ่มแล้ว หรือยัง สิทธิประโยชน์สมาชิก

8 ทำได้...สบายวัยเกษียณ ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ
กำหนดเป้าหมายที่ต้องการหลัง วัยเกษียณ ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ คำนวณความต้องการใช้เงินหลังวัยเกษียณ ลงมือปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้ ประมาณ รายรับ –รายจ่าย หลังวัยเกษียณ กำหนดหนทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย สิทธิประโยชน์สมาชิก

9


ดาวน์โหลด ppt มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google