งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากพฤติกรรม ส่วนตัว สู่ปัญหา ระดับชาติ. สัญญาณผิดชำระ หนี้เพิ่มขึ้นชัด ทั้งบัตรเครดิตและ สินเชื่อบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากพฤติกรรม ส่วนตัว สู่ปัญหา ระดับชาติ. สัญญาณผิดชำระ หนี้เพิ่มขึ้นชัด ทั้งบัตรเครดิตและ สินเชื่อบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากพฤติกรรม ส่วนตัว สู่ปัญหา ระดับชาติ

2

3 สัญญาณผิดชำระ หนี้เพิ่มขึ้นชัด ทั้งบัตรเครดิตและ สินเชื่อบุคคล

4 สัญญาณหนี้ครัวเรือนพุ่ง

5 เรื่องจริงที่หลาย คนอาจไม่รู้

6 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

7 คนกลุ่มรวยสุด มีสัดส่วน 54% ในรายได้ ประชาชาติ

8

9 คนกลุ่มจนสุด มีสัดส่วน 4% ในรายได้ ประชาชาติ

10 ความมั่งคั่ง กระจุกตัว 42% ของเงิน ฝาก อยู่ใน 70,000 บัญชี

11 คนกลุ่มรวยสุด มี financial assets 70% ของทั้งระบบ

12 คนเพียง 10% ครอบครองที่ดิน 80% ของ ประเทศ

13 ปัญหาหนี้เป็น ภาระหนัก

14 7 ใน 10 ครอบครัว มีภาระหนี้ 7 ใน 10 ครอบครัว มีภาระหนี้

15 ห นี้ จำนวนหนี้สิน มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น

16 คนไม่เห็น ความสำคัญ ของการออม

17 ครัวเรือนมีเงิน ออมต่ำ ไม่ถึง 10% ของ GDP

18 การใช้บริการ ทางการเงิน และการลงทุน ยังน้อย

19 น้อยกว่า 7% น้อยกว่า 7% ลงทุนในตลาดทุน ลงทุนในตลาดทุน 5% ไม่มีเงินฝากธนาคาร 15% เข้าไม่ถึงเงินกู้ธนาคาร

20 12 ล้านคน สมาชิกประกันสังคม แต่ออมในระบบเพียง 16 ล้านคน คนไทยวัยทำงาน 39.5 ล้านคน

21 2.5 ล้านคน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ออมในระบบเพียง 16 ล้านคน คนไทยวัยทำงาน 39.5 ล้านคน

22 1.2 ล้านคน สมาชิก กบข. แต่ออมในระบบเพียง 16 ล้านคน คนไทยวัยทำงาน 39.5 ล้านคน

23 คนมีรายได้ ประจำ มีเงินออม แต่...

24 ... ไม่รู้ว่าที่ออม ไว้ จะไม่พอใช้หลัง เกษียณ

25

26 ต้นเหตุของ ปัญหาเกิดจาก ความไม่รู้ทางการ เงิน ขาดทักษะการ จัดการ

27

28 ในขณะที่ ประเทศไทย ต้องแข่งขันกับ นานาประเทศ ทั่วโลก

29

30 คุณภาพคนไทย คือ พลังสำคัญ

31

32 ภารกิจเสริมสร้าง ความรู้ทางการเงิน เป็น หน้าที่ ของทุก ภาคส่วน

33

34 งานให้ความรู้เป็น งานที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถสำเร็จได้ ด้วยองค์กรเดียว

35 นำมาสู่โครงการ “ เปลี่ยนประเทศ ไทย ให้รุ่งเรืองด้วย ความรู้ ทางการเงิน ”

36 Financial Literacy: A Road to the Nation’s Prosperity 18 ตุลาคม 2555

37 องค์กรภาคี เปลี่ยนประเทศ ไทยให้รุ่งเรือง ด้วยความรู้ทาง การเงิน

38


ดาวน์โหลด ppt จากพฤติกรรม ส่วนตัว สู่ปัญหา ระดับชาติ. สัญญาณผิดชำระ หนี้เพิ่มขึ้นชัด ทั้งบัตรเครดิตและ สินเชื่อบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google