งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้. เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้. เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้

3 มีเงิน + มีแรง = มีความสุข ไม่มีเงิน +ไม่มีแรง = ไม่มีความสุข
ตั้งเป้าหมายวัยเกษียณไว้อย่างไร มีเงิน + มีแรง = มีความสุข ไม่มีเงิน +ไม่มีแรง = ไม่มีความสุข

4 ? ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร วันนี้
คำตอบของคุณคืออะไร ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี จะเกษียณ อายุเมื่อไหร่ ? มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร มีเงินใช้ หลังเกษียณ เพียงพอหรือไม่ วันนี้ เริ่มแล้ว หรือยัง สิทธิประโยชน์สมาชิก

5 ทำได้...สบายวัยเกษียณ ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ
กำหนดเป้าหมายที่ต้องการหลัง วัยเกษียณ ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ คำนวณความต้องการใช้เงินหลังวัยเกษียณ ลงมือปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้ ประมาณ รายรับ –รายจ่าย หลังวัยเกษียณ กำหนดหนทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย สิทธิประโยชน์สมาชิก

6


ดาวน์โหลด ppt เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้. เกษียณอย่างมั่นคง ทุกคนทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google