งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง , หูฟัง เนื่องจากมีการบรรยายประกอบสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง , หูฟัง เนื่องจากมีการบรรยายประกอบสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง , หูฟัง เนื่องจากมีการบรรยายประกอบสไลด์
คำแนะนำก่อนการเรียน ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง , หูฟัง เนื่องจากมีการบรรยายประกอบสไลด์

2 INTERNET

3 Internet อินเตอร์เน็ต คือ กลุ่มของเครือข่ายย่อยคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

4 ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พ.ศ สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า “อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เนื่องจากเหตุผลทางการทหารในยุคสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐกลัวว่ารัสเซียอาจยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์เข้ามาถล่มจุดยุทธศาสตร์บางจุดได้ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นอัมพาต จึงได้ริเริ่มงานวิจัยเครือข่ายใหม่ซึ่งเป็น เครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่จะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากสงครามนิวเคลียร์

5 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
พ.ศ สำนักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับ NECTEC ในการพัฒนาเครือข่าย “ไทยสาร (Thaisarn : Thai Social/seientific, Academic and Research Network)” เพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เนตของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศจำนวน 6 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (NECTEC) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง
อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง  สื่อสารกับผู้อื่น เป็นแหล่งความรู้  ศูนย์รวมสารพัด โปรแกรมและเกม จับจ่ายสินค้า และบริการ

7 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นตั้งแต่ Pentium I ขึ้นไป  โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows หรือ Linux  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อเรียกดูเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape เป็นต้น   โมเด็มพร้อมโทรศัพท์ 1 เลขหมาย ที่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว  การเชื่อมต่อต้องติดต่อกับ ISP หรือบริษัทที่ให้บริการในการเชื่อมต่อเป็นรายชั่วโมง หรือรายเดือน โดยสามารถหาซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป


ดาวน์โหลด ppt ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง , หูฟัง เนื่องจากมีการบรรยายประกอบสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google