งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม

2 การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า โดยมีข้อเสนอพิเศษให้แก่ผู้บริโภค ร้านค้า และพนักงานขาย ซึ่งโดยทั่วไปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายมักจะได้รับตามปกติก็คือคุณประโยชน์ที่ได้จากตัวสินค้า แต่สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากตัวสินค้า แต่สำหรับผลประโยชน์พิเศษ (Extra benefits) ที่ผู้บริโภคมักจะได้จากกิจกรรมทางการตลาด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตามปกติก็คือ การส่งเสริมการขาย

3 การส่งเสริมการขายสามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอน
1. Define Sales Promotion Target 2. Sales Promotion Objectives 3. Set Sales Promotion Budget 3.1 Top-Down Approaches 3.2 Bottom-up Approaches 4. Sales Promotion Strategies 5. Sales Promotion Techiques

4 ประเภทการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. Consumer Promotions 2. Trade Promotions 3. Sales Force Promotions

5 รูปแบบการส่งเสริมการขาย
- การส่งเสริมการขายกับผู้บริโค มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 1. Price-off 2. Coupons 3. Sample 4. Premiums 5. Sweepstakes and Contests 6. Stamps

6 - การส่งเสริมการขายกับร้านผู้จำหน่ายสินค้า มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้
Discount Free goods Cooperative Advertising Trade Contest

7 - การส่งเสริมการขายกับพนักงานขาย มีวิธีดังนี้
1. Contest 2. Sales Quota 3. Tranining/Seminar Incentive 4. News Customers Incentives 5. Sales Promotion Evaluation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google