งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Promotional Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Promotional Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Promotional Strategy

2 Identifying Buying Motives
Consumer buying motives Emotional Motives Rational Buying Motives

3 Emotional Motives Goods & Services
Fear and safety Love and social approval Fun and excitement Pride and prestige Smoke and burglar alarms Fire extinguishers Insurance Grooming aids Flowers Singing telegrams Vacation tours Rock concerts Sporting Goods Sports cars Luxury cars Jewelry Maid service

4 Rational Buying Motives Goods & Services
Economy and cost Quality and dependability Convenience Home freezers Day-old baked goods Top quality watches Life time automobile batteries Fast food restaurant Dry cleaning Dish washer

5 Promotional Strategy Communication to the target market is achieved through the development of a promotional mix (personnel selling,advertising,publicity, and sales promotion)

6 Communication Process
Source Encoding Message Message channel Media Decoding Receiver Noise Feedback Response Communication Process

7 Personal Selling The value of Personal Selling
Focus closely on a specific target market. Give customers individual attention. Identify a customer’s problem and design specific solutions for it. Adapt a message to the unique needs of a customer

8 Personal Selling (continued)
Receive immediate feedback on the promotional message Provide the opportunity to close the sale Build a long-term relationship with a customer

9 การเตรียมตัวก่อนการขาย
1. ตลาดหรือลูกค้า 2. ผลิตภัณฑ์ 3. บริษัท 4. การแข่งขัน 5. เทคนิคการขาย

10 Steps in the selling process
1.การหาผู้มุ่งหวังและกำหนดผู้มุ่งหวัง Prospecting ผู้มุ่งหวังที่พร้อมจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังเกือบจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังที่ยังเย็นชาที่จะเป็นลูกค้า

11 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้มุ่งหวัง Preapproach
หาข้อมูล จังหวะในการเข้าพบ วางแผนกลยุทธ์การขาย

12 3. การเข้าพบผู้มุ่งหวัง Approach
4. การเสนอขาย Presentation แบบสำเร็จรูป กำหนดโครงร่างไว้ล่วงหน้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

13 5. การเอาชนะข้อโต้แย้ง Handling objection
6. การปิดการขาย Close 7. การติดตามผล และดูแลลูกค้า Follow-up

14 Advertising Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identification sponsor.

15 ผู้บริหารการตลาด ตัดสินใจ 1. ใครคือกลุ่มผู้รับโฆษณา 2. ประเภทของการโฆษณาที่จะใช้ 3. จะเข้าถึงผู้รับโฆษณาได้อย่างไร 4. จะใช้ข้อความโฆษณาอย่างไร 5. ทำการโฆษณาโดยใคร

16 ประเภทและลักษณะของสื่อโฆษณา
1. Newspaper 2. Magazine 3. Direct mail 4. Radio 5. Television 6. Outdoor 7. Internet

17 มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย
Sales promotion เป็นกิจกรรมระยะสั้น มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย พัฒนาการทำงานของผู้จัดจำหน่ายและพนักงานขาย ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวอื่น

18 เทคนิคการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Techniques)
1. การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) 2. การสาธิต (Demonstration) 3. การแจกของตัวอย่าง (Sample) 4. การให้คูปอง (Coupon) 5. การให้ของแถม (Premium)

19 Publicity and Public Relations
การให้ข่าว การให้ข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt Marketing Promotional Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google