งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปากกาแสง (Light Pen).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปากกาแสง (Light Pen)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปากกาแสง (Light Pen)

2 ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมีลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ ( pen-based system) Input กลุ่มนี้ป้อนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง มีลักษณะเป็นการป้อนแบบ Graphic

3 เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่มีเซลล์แบบ photoelectric
ซึ่งมีความไวต่อแสง ทำงานคล้ายกับเมาส์ที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ มีรูปร่างเหมือนปากกาและมีแสงอยู่ตอนปลาย มีสายที่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยที่ปลายข้างหนึ่งของปากกาจะมีสายเชื่อมที่ สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

4 หลักการทำงาน แตะปากกาแสงไปบนจอภาพตามตำแหน่งที่ต้องการ นิยมใช้กับงานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (Computer Aided Design หรือ CAD) การวาดภาพสำหรับงานกราฟิก รวมทั้งยังนิยมใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดยการเขียนด้วยมือและจิ้มเลือกเมนูรายการที่ต้องการบนหน้าจอ

5 ข้อดี สามารถจี้ไปบนจอภาพโดยตรงเพื่อบอกตำแหน่งที่ต้องการ
มีความสะดวกสบายในการวาดภาพ สะดวกในการพกพา

6 ข้อเสีย มีราคาที่แพง ต้องยกออกจากจอภาพไปมา ทำให้ยุ่งยากต่อการใช้งาน

7 แหล่งที่มา

8 นาย ทศพล พวงทองทับ รหัส 07490499 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ นาย ทศพล พวงทองทับ รหัส สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ปากกาแสง (Light Pen).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google