งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน
第十课 我换人民币 บทที่ ฉันแลกเงินจีน

2 会话 1. แนะนำตัวเองและสมาชิกในกลุ่ม 2. บอกสถานที่ 3. บอกจุดประสงค์คือ การแลกเปลี่ยนเงิน 4. ตั้งสถานการณ์ในบทสนทนา โดยพบเจอกับปัญหาในระยะทางที่ไปยังสถานที่แห่งนั้น พร้อมกับคิดวิธีการแก้ไขปัญหา 5. มีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉากการแสดงใช้ Power Point 6. ระยะเวลาที่ใช้แสดง 10 นาที 7. สร้างแบบประเมินการนำเสนอผลงาน 1.บอก

3 ตัวอย่างฉากการแสดง

4 去银行 ไปธนาคาร

5 在宿舍

6 在地铁

7 在银行

8 แหล่งข้อมูล     แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 第十课 我换人民币 บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google