งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jiraporn Munsin (nunoinhaa@windowslive.com) Multi-resolution image fusion technique and its application to forensic science C.Y. Wen*, J.K. Chen, Forensic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jiraporn Munsin (nunoinhaa@windowslive.com) Multi-resolution image fusion technique and its application to forensic science C.Y. Wen*, J.K. Chen, Forensic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jiraporn Munsin (nunoinhaa@windowslive.com)
Multi-resolution image fusion technique and its application to forensic science C.Y. Wen*, J.K. Chen, Forensic Science International 140 (2004) 217–232 Jiraporn Munsin 29/08/2009

2 เทคนิคการผสมภาพหลายขนาด & การประยุกต์ใช้กับนิติวิทยาศาสตร์
ผู้จัดทำ นางสาวจิราภรณ์ มั่นศิลป์ รหัส • ประวัติการศึกษา - จบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ คณะพยาบาล • ประวัติการทำงาน - ทำงานโรงพยาบาลเมโย - ธุรกิจส่วนตัว อสังหาริมทรัพย์ ม.สวนเทพประทาน ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 1.อาจารย์รวิทัต ภู่หลำ 2.พ.ต.ท.ณภพ ชุณหกรรณ์ 3.พ.ต.ท.วรธัช วิชชุวาณิชย์

3 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

4 การพิสูจน์ตัวบุคคล

5 Multi-resolution image fusion technique

6 HDR : High Dynamic Range

7 HDR: High Dynamic Range
จากแนวความคิดที่ว่า “มันมีอะไรเสมอ ในที่แสงจ้าและที่มืด”

8 (a) ปรับ exposure value ให้ไปทาง +2
จะเห็นลายละเอียดบริเวณที่มืดชัดเจนขึ้น (b) ปรับ exposure value ให้ไปทาง -2 จะเห็นบริเวณลายละเอียดนอกหน้าต่างชัดเจนขึ้น

9 เปรียบเทียบภาพ ภาพต้นฉบับ
ภาพที่ทำHDRเทียมเรียบร้อยจะสามารถเห็นลายละเอียด ทั้งในและนอกหน้าต่างได้ชัดเจนขึ้น

10 Helicon Focus

11 ตัวอย่างการรวมภาพภาพทางด้านการแพทย์

12 แผนผังของวิธีการผสมภาพโดยใช้คลื่นขนาดเล็ก (WIF)

13 กระบวนการทดแทนการเคลื่อนย้าย : ในการหาจุดที่ตรงกัน

14 ตัวอย่างผลจากใช้ WIF : เราจะเห็นภาพรูปปั้นไม่ชัดเจนบางส่วน(เกิดการเลื่อมล้ำ)

15 การหาค่าเว็คเตอร์แบบเคลื่อนที่ สำหรับ รูปที่ 8

16 ผลการผสมภาพ (a) ไม่ใช้การทดแทนการเคลื่อนย้าย (b) ใช้การทดแทนการเคลื่อนย้าย

17 การประยุกต์ใช้กับนิติวิทยาศาสตร์

18 การใช้ WIF เพื่อการตรวจสอบลูกกระสุน Primer

19 (a) ภาพ จานท้ายกระสุนที่มองเห็นไม่ชัด

20 (b) ภาพเข็มแทงชนวนที่มองเห็นไม่ชัด

21 (c) ผลการผสมภาพโดยการใช้ WIF

22 ให้แสงจากด้านบนของภาพ (b) ให้แสงจากด้านล่างภาพ
(c) ภาพที่ผสมแล้ว (d) ภาพที่ถ่ายด้วย ring light

23 (a) ถ่ายโดยใช้แฟลชระยะปาน

24 (b) ถ่ายโดยใช้แฟลชจากที่สูง

25 (c) ผลการผสมภาพโดยการใช้ WIF

26 (a)ถ่ายโดยใช้แสงจากทางขวา

27 (b)ถ่ายโดยใช้แสงจากทางซ้าย

28 (C)ผลการผสมภาพโดยใช้ WIF

29 การทดลองการผสมภาพ สำหรับลายเส้นในธนบัตร (ตัวอย่างทั้งหมดถ่ายด้วย VSC-1)
ถ่ายด้วยแสงที่มองเห็นได้ (b) ถ่ายด้วยแสงที่มองเห็นได้หรือ UV ที่เป็นสื่อกลาง

30 (c) ผลการผสมภาพโดยการใช้ WIF
เพื่อทำให้การอ่านภาพทำได้ง่ายขึ้น ได้ปรับปรุงส่วนที่เป็นลายน้ำ

31 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Jiraporn Munsin (nunoinhaa@windowslive.com) Multi-resolution image fusion technique and its application to forensic science C.Y. Wen*, J.K. Chen, Forensic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google