งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน
งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาตามภาพนิ่งที่ 2 โดยทำตามเลขที่ของตัวเอง เช่น เลขที่ 4 ก็ให้ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่ 4 งานชิ้นที่ 2 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยให้ค้นหาเคล็ดลับ / เทคนิคเพิ่มเติม 3 หัวข้อ ตามหัวข้อต่อไปนี้ ม.4/1 การทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม เครื่องแต่งกาย ม.4/2 การทำความสะอาดเครื่องมือ ของใช้ภายในบ้าน ม.4/3 การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เจาะรูบริเวณจุดสีน้ำเงิน เลือกใช้ไหมพรมตามสีที่ตัวเองต้องการ การปริ้นท์ควรใช้กระดาษปกสีขาวขนาด A4 (ไม่ควรใช้กระดาษปริ้นท์งานทั่วไป) ให้พิมพ์หัวข้อของงานไว้ด้านที่เจาะรู และชื่อผู้จัดทำตามแบบที่กำหนด ระบุแหล่งข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เว็บไซด์ให้ชัดเจนตามแบบที่กำหนด

2 หัวข้อหลักที่ใช้ในการสร้างโมบาย
เลขที่ 1 – 17 ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ วิธีการใช้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่อไปนี้ เครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดเสี้ยนตาล ไม้กวาดไม้ไผ่ ไม้กวาดขนไก่ ไม้กวาดไนลอน แปรงลวด แปรงพลาสติก แปรงขนสัตว์ / แปรงไนลอน ฝอยขัด แผ่นขัด แผ่นฟองน้ำ ไม้ถูพื้น ถังและกาละมัง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดและผงขัด เลขที่ 18 – 32 ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ หลักการปัดกวาดในการทำความสะอาดบ้าน หลักการเช็ดถูในการทำความสะอาดบ้าน หลักการทำความสะอาดเพดาน หลักการทำความสะอาดฝาผนัง หลักการทำความสะอาดประตู หน้าต่าง หลักการทำความสะอาดพื้น หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทไม้ หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทหนัง / เครื่องเคลือบ หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทเครื่องเงิน หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภททองเหลือง หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทเครื่องแก้วและกระจก ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ความปลอดภัยจากการใช้สารซักฟอกและสารเคมี ความปลอดภัยจากการใช้บริเวณต่าง ๆ ของบ้าน

3 แหล่งข้อมูล ผู้จัดทำ นาย ชั้น ม.4/ เลขที่ สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

4


ดาวน์โหลด ppt งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google