งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล

2 วัตถุประสงค์รายครั้ง
นักศึกษาสามารถ อธิบายวงจรระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อธิบายขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อการสอน วงจรระบบฐานข้อมูล หลักการออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลแบบ RDBMS

4 วงจรระบบฐานข้อมูล (Database System Life Cycle)
Database Planning System Definition Requirement Collection & Design Implementation Loading or Data Conversion Application Conversion Testing and Validation Operation Monitoring and maintenance

5 หลักการออกแบบฐานข้อมูล
จุดประสงค์การออกแบบ งานที่ทำ ความมั่นคงของฐานข้อมูล

6 ความมั่นคงทางด้านซอฟต์แวร์
การให้อำนาจ การควบคุมการเข้าถึง วิว การเข้ารหัสลับ การลงบันทึกความมั่นคง การทำหลักฐานการตรวจสอบ

7 การออกแบบฐานข้อมูลแบบ RDBMS
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ข้อมูล เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ ผู้พัฒนา

8 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Conceptual Design) ทำการ map จาก E-R Model เป็น Data Model การออกแบบโครงสร้างในระดับล่าง (Physical Design)

9 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลระดับล่าง เก็บรวบรวมความต้องการ ของผู้ใช้และวิเคราะห์ DBMS Specific DBMS Independent ความต้องการ ฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างระดับล่าง ออกแบบโครงฐานข้อมูล โครงสร้าง ระดับสูง Map E-R model เป็นตาราง โครงสร้าง ระดับกลาง


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google