งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงาน สารสนเทศ และแนวโน้มของ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟท์แวร์ บทที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงาน สารสนเทศ และแนวโน้มของ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟท์แวร์ บทที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงาน สารสนเทศ และแนวโน้มของ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟท์แวร์ บทที่ 10

2 วัตถุประสงค์  อธิบายถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ เทคโนโลยีเพื่องานสารสนเทศ  อธิบายถึงแนวโน้มของการออกแบบและ พัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต  สามารถเลือกใช้ซอฟท์แวร์สำหรับงาน สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3 หัวข้อ  การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยี สำหรับงานสารสนเทศ  แนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต  อนาคตของวิศวกรรมซอฟท์แวร์

4 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยีสำหรับงานสารสนเทศ  Cost Effectiveness  Appropriateness  Sophistication  Organizational Considerations  Support  Efficiency  Industrial Standard

5 แนวโน้มของการพัฒนา ซอฟท์แวร์ในอนาคต  มาตรฐานเปิด  XML & Web Services  Web-Based Application .NET vs Java  การประยุกต์วิศวกรรมซอฟท์แวร์

6 อนาคตของวิศกรรมซอฟท์แวร์  Software Engineering  Process  Components and Structure  Reasoning and Representation  Properties  Infrastructure  Method

7 Process  Software Process  Requirements Engineering  Testing  Reverse Engineering  Software Maintenance and Evolution

8 Components and Structure  Software Architecture  Object-Oriented Modeling  Aspect-Oriented Modeling  Software Engineering for Middleware

9 Reasoning and Representation  Software Analysis  Formal Specification  Mathematical Foundations of Software Engineering

10 Properties  Software Reliability and Dependability  Software Engineering for Performancefor Performance for Real-Timefor Real-Time for Safetyfor Safety for Securityfor Security for Mobilityfor Mobility

11 Infrastructure  Software Engineering Tools and Environments  Software Configuration Management  Databases in Software Engineering  Software Engineering on the Internet

12 Method  Software Economics  Empirical Studies of Software Engineering  Software Metrics  Software Engineering Education


ดาวน์โหลด ppt การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงาน สารสนเทศ และแนวโน้มของ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใน อนาคต 204203 การออกแบบและพัฒนา ซอฟท์แวร์ บทที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google