งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com

2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน เทคโนโลยีเว็บ 2.0 คือ อะไร เริ่มใช้งานเว็บ 2.0 มีอะบ้าง การเลือกใช้เว็บ 2.0 การสมัครเว็บ การปรับแต่งหน้าเว็บ การปรับแต่งข้อมูลพื้นฐาน การลบและเพิ่มข้อมูลสมาชิก การเพิ่มเพื่อน การลบเพื่อน การใส่ app เพิ่มเติม การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

3 สาระการเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถใช้งาน web 2.0 ได้
2.นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะนำเอาความสามารถของเว็บ 2.0 3.นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชีวิติประจำวันได้

4 ระดับชั้น ระดับปริญาตรี 5 ปี

5

6 เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google