งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระบบดับสูงเพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระบบดับสูงเพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระบบดับสูงเพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium) บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

2 กำหนดการประชุม วัตถุประสงค์ของโครงการ คณะทำงานของกลุ่มบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับ วิธีการดำเนินงานโครงการ แผนการดำเนินงาน การส่งมอบงาน ประเด็นขอความเห็นชอบและพิจารณา

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ฐานข้อมูลแผนที่ระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ ฐานข้อมูลแผนที่ฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ระบบงานโปรแกรมประยุกต์ GIS 1 2 3 4

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานหลักของ กฟภ. - การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า - การออกแบบประเมินราคา - การค้นหาตำแหน่งของลูกค้า - การปรับปรุงข้อมูลเครื่องวัดและอุปกรณ์อื่น ๆ

5 ประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับ

6

7 Business Model

8 AM/FM/GIS II People Process Software & Application Data Hardware
1 2 3 4 5 Hardware Servers, PC, PDA, GPS, Peripheral Software & Application ArcGIS, ArcIMS, ArcFM, Designer & Planning People เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีส่วนร่วมทุกท่าน Process วิธีการทำงานประจำวัน, การทำงานร่วมกับระบบอื่น Data Based Map, Distribution Map

9 วิธีการดำเนินงานโครงการ
6 5 4 3 2 1

10 วิธีการดำเนินงานโครงการ

11 ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อโครงการ
ความร่วมมือจากทาง กฟภ. เป็นปัจจัยสำคัญและมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของโครงการ ระบบเครือข่ายของทาง กฟภ. ระหว่าง สำนักงานไฟฟ้าหน้างาน 1-4 มายังการไฟฟ้าเขต

12 การเชื่อมโยงระบบ AM/FM/GIS II

13 การเชื่อมโยงระบบ AM/FM/GIS II กับ ระบบอื่น
ERP CRM SCADA Network Analysis Software ADS MM PS PM WMS CIS OMS Web Services &Messaging TIBCO EAI Export/Import Web Services – CIM-XML(Option) &Messaging Web Services Web Services Export/Import Facility Siting And Design Viewing & Query Network Maintenance History AM/FM/GIS Data Maintenance Network Analysis & Powerflow Modeling AM/FM/GIS

14 แผนการดำเนินงาน เดือนที่ - จัดทำแผนที่ฐาน - ทบทวนความต้องการ
6 12 18 24 30 36 - จัดทำแผนที่ฐาน - ทบทวนความต้องการ - พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ - ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ - จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า - ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ - ฝึกอบรม

15 แผนการดำเนินงาน แผนการสำรวจข้อมูลเพื่อส่งงานการไฟฟ้าเขต เดือนที่ 12 18
24 30 36 เดือนที่

16 การส่งมอบงานในเดือนที่ 6
จัดทำแบบจำลองข้อมูล ออกแบบโปรแกรมฯ ขั้นต้น ออกแบบฐานข้อมูล แผนที่ฐานลายเส้น Metadata ของข้อมูลแผนที่ฐาน HW/SW ที่สำนักงานใหญ่

17 การส่งมอบงานในเดือนที่ 12
ต้นแบบโปรแกรมฯ และคุณสมบัติทางเทคนิค โปรแกรมประยุกต์ (บางส่วน) HW / SW / Application ที่ 6 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม

18 การส่งมอบงานในเดือนที่ 18
โปรแกรมประยุกต์ (บางส่วน) HW / SW / Application ที่ 5 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม

19 การส่งมอบงานในเดือนที่ 24
โปรแกรมประยุกต์ (บางส่วน) HW / SW / Application ที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม

20 การส่งมอบงานในเดือนที่ 30
HW / SW / Application ที่ สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพื้นที่ 15จังหวัด การฝึกอบรม

21 การส่งมอบงานในเดือนที่ 36
HW / SW / Application ที่ สำนักงานชั้น 1-4 (13 จังหวัด) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพื้นที่ 13 จังหวัด การฝึกอบรม

22 ประเด็นขอความเห็นชอบและพิจารณา
สถานที่ ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดทำ ห้องฝึกอบรม ห้องInstallation ขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานเขต เป็นพื้นที่ทำงาน ขออนุญาตใช้พื้นที่สำนักงานเขต เพื่อพักสินค้าก่อนส่งมอบ การทำ Workshop กับ Working Team โรงแรมทิพวิมาน ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์

23 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระบบดับสูงเพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google