งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การจำลองแบบเชิงวัตถุ Object Modeling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การจำลองแบบเชิงวัตถุ Object Modeling"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การจำลองแบบเชิงวัตถุ Object Modeling
การวิเคราะห์เชิงวัตถุ Object analysis : เป็นการอธิบายการใช้ระบบสารสนเทศในการกำหนดสิ่งต่างๆ โดยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า วัตถุหรือ “Object” ซึ่งใช้แทน * คน (Real Person) * สถานที่ (Place) * เหตุการณ์ (Event) * รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction)

2 Object Modeling with UML

3 คำอธิบายความหมายเชิงวัตถุ
ซึ่งประกอบด้วย อ็อบเจกต์ Objects แอททริบิวท์ Attributes เมทธอด Methods เมซเสจ Messages คลาส Classes

4 Message

5

6

7 Sequence Diagrams

8 Class Diagrams

9 State Transition Diagrams

10 Activity Diagrams

11 กรณีศึกษา : ระบบโรงภาพยนตร์แบบ Multiplex

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การจำลองแบบเชิงวัตถุ Object Modeling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google