งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมในโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมในโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมในโครงการ
โครงการ Project การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมในโครงการ การประมาณเวลา > Gantt Chart

2 การประมาณเวลา (Estimating Time Request)
การวางแผนและควบคุมกิจกรรม Activity Planning and Control การประมาณเวลา (Estimating Time Request) คือการกำหนดระยะเวลาการทำงานของแต่ละกิจกรรม ที่ประกอบกัน เป็นระบบ เครื่องมือช่วยกำหนดระยะเวลา * Gantt Chart

3 แผนภาพแกรนท์ (Gantt Chart)

4 Gantt Chart A B C D E F G Completed Incompleted Current week

5 แผนภาพแกรนท์ Gantt Chart
จากผัง กิจกรรม A, C เริ่มพร้อมกัน แต่กิจกรรม B เริ่มต่อเมื่อ กิจกรรม A เสร็จสิ้น กิจกรรม D, E เริ่มพร้อมกันภายหลังกิจกรรม B เสร็จ แท่งสีขวา แสดงถึงกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ แท่งสีอ่อน แสดงว่ากิจกรรมแล้วเสร็จ แท่งที่มีสีผสมกัน แสดงว่าบางส่วนของกิจกรรมดำเนินการแล้ว Current Week เป็นตัวชี้ว่างานก้าวหน้าหรือ ล้าหลัง

6 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานน้ำมันในมหาวิทยาลัย
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. จัดประกวดคำขวัญ 2. จัดสัปดาห์รณรงค์ 3.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ประหยัดน้ำมัน เดือน แผนงาน กิจกรรม 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7 หลักในการเขียน GANTT’s CHART
กำหนดงานและกิจกรรม กำหนดระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จ พิจารณาว่างานใดควรทำก่อน หรือ หลัง


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมในโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google