งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash

2 การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash
ทักทายหน้าแรก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน แสดงเมนูหลัก ออก คำนำ วัตถุประสงค์ ผู้จัดทำ แบบฝึกหัด บทเรียน สรุปผล เรียน แบบฝึกหัด การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash สรุปผล

3 คำสั่งสำหรับการทำ CAI ด้วย Flash เบื้องต้น
คำสั่ง gotoAndPlay รูปแบบการใช้ gotoAndPlay(“Scene”,frame); คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่ม คำสั่ง gotoAndStop รูปแบบการใช้ gotoAndStop(“Scene”,frame); คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่มแต่จะหยุดที่ frame ที่ระบุเอาไว้

4 การประการตัวแปรและเงื่อนไข
การประกาศตัวแปรในโปรแกรม flash จะใช้ var ตัวอย่าง var temp; การใช้คำสั่งเงื่อนไข If – else รูปแบบ if(เงื่อนไข) { คำสั่ง; } else

5 ทักทายหน้าแรก คำสั่งในการควบคุมปุ่ม on(press) {
gotoAndStop(“Scene 2”,1); }

6 ป้อนชื่อผู้ใช้งาน คำสั่งในการควบคุมปุ่ม on(press) {
gotoAndStop(“Scene 3”,1); }

7 แสดงเมนูหลัก คำนำ on(press) { gotoAndStop("perface",1); } วัตถุประสงค์
gotoAndStop("objective",1);

8 แสดงเมนูหลัก แบบทดสอบ on(press) { gotoAndStop("test",1); } ผู้จัดทำ
gotoAndStop("create",1);

9 แสดงเมนูหลัก on(press) { gotoAndStop("learn",1); } fscommand("quit”);
บทเรียน on(press) { gotoAndStop("learn",1); } ออกจากโปรแกรม fscommand("quit”);

10 แบบฝึกหัด เขียน script ลงใน frame ที่ 1 stop(); var sum; sum=0;

11 แบบฝึกหัด ข้อที่ถูก ข้อที่ 1(frame 1) on(press) ข้อที่ผิด { on(press)
gotoAndStop(2); sum++; } ข้อที่ 1(frame 1) ข้อที่ผิด on(press) { gotoAndStop(2); }

12 แบบฝึกหัด ข้อที่ผิด on(press) { gotoAndStop(3); } ข้อที่ถูก sum++;
ข้อที่ 2(frame 2) ข้อที่ผิด on(press) { gotoAndStop(3); } ข้อที่ถูก sum++;

13 การแสดงคะแนน ให้สร้างกล่องสี่เหลี่ยม มีใส่สี เพื่อให้พื้นหลังกับตัวหนังสือต่างกันดังรูป ให้นำ text มาใส่แล้วเปลี่ยนชนิดเป็น Dynamic มาใส่ไว้ในกล่อง ตรง variable ให้ใส่ sum ลงไป เนื่องจากเป็นตัวแปรที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก จบขั้นตอนแล้วจ้า ลองเล่นดู


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google