งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 15 C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 15 C Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 15 C Programming

2 การตรวจสอบเงื่อนไข (if)
BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)

3 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
กระบวนการ == เท่ากับ != ไม่เท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)

4 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก
การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)

5 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว
ถ้าโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริง ก็จะทำตามประโยคคำสั่ง statement ที่ตามหลัง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะจบการทำงานของโปรแกรม รูปแบบ { ... if(condition) statement 1; }

6 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว
ประโยคคำสั่ง (Statement) if(condition) { Statement; } = 1 Statement

7 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก
ถ้าโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงก็จะทำตามประโยคคำสั่ง statement ที่ตามหลัง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะทำตามประโยคคำสั่งใน Statement ถัดไป

8 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก
เงื่อนไขเป็นจริง if(Condition) Statement 1; Statement 2; เงื่อนไขเป็นเท็จ ทำตามคำสั่ง ข้าม ทำตามคำสั่ง ทำตามคำสั่ง

9 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก

10 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก
เมื่อโปรแกรมทำงาน โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไข แรกว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง Statement 1 ที่ตามหลังหนึ่ง Statement แต่ถ้า หากเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะไปตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง Statement 2 ที่ตามหลังหนึ่ง Statement ทำแบบนี้ซ้ำกันจนถึง เงื่อนไขสุดท้าย ถ้าหากเงื่อนไขทั้งหมดเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะ ทำตามคำสั่งของ Statement 5 ซึ่งเป็น Statement ถัดไปจนจบการทำงานของโปรแกรม BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)

11 โปรแกรมที่ใช้การตรวจสอบเงื่อนไข (if)
#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { int num; clrscr(); num = 15; if (num>=10) printf(“Num >= 10”); printf(“Num<10”); printf(“Thank you”); getch(); }

12 ใบงานสัปดาห์ที่ 15 A จะอยู่ช่วงคะแนน 80-100 B จะอยู่ช่วงคะแนน 70-79
ให้นักเรียนออกแบบโปแกรมตัดเกรด โดยใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบค่าตัวแปร point โดยเกรดที่ได้จะมีด้วยกัน 5 เกรดคือ A B C D และ F โดยที่ A จะอยู่ช่วงคะแนน B จะอยู่ช่วงคะแนน 70-79 C จะอยู่ช่วงคะแนน 60-69 D จะอยู่ช่วงคะแนน F จะอยู่ช่วงคะแนน 0-49 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)

13 END BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)


ดาวน์โหลด ppt Week 15 C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google