งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books

2 Website http://www.lib.ns.mahidol.ac.th เลือกหัวข้อ Nursing E-Books

3 ฐานข้อมูลที่ 2 – 5 มีระยะเวลาในการ ทดลองใช้แตกต่างกันตามที่แจ้งใน บันทึกข้อความ รายชื่อฐาน

4 หน้าจอแสดงรายการ หนังสือทางการพยาบาล ที่สามารถอ่านข้อมูล Full text โดยคลิกชื่อหนังสือ ตามต้องการ วิธีใช้ NursingConsult E-BOOKS

5 วิธีใช้ฐานข้อมูล F.A. DAVIS E-Books คลิกหัวข้อ Browse Catalogue เพื่อตรวจสอบรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่อ่านข้อมูล Full text ได้ หรือ พิมพ์คำค้นตามหัวข้อที่ต้องการและคลิก Search

6 หน้าจอแสดงข้อมูล Full text ของหนังสือ สามารถบันทึกข้อมูล และ พิมพ์ผลข้อมูลได้ เลือกอ่านข้อมูลโดยคลิกหัวข้อต่าง ๆ ในสารบัญของหนังสือด้านซ้ายมือ

7 พิมพ์คำค้นและคลิก Search ebrary วิธีใช้ฐานข้อมูล Ebrary

8 หน้าจอแสดงข้อมูล Full Text ของ Ebrary ถ้าต้องการบันทึกหรือสั่งพิมพ์ผลข้อมูลจะต้อง Install โปรแกรมโดยคลิกที่หัวข้อ Ebrary Reader ก่อน

9 เมื่อลงโปรแกรม Ebrary reader แล้ว จะสามารถ บันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนหรือสั่ง print ได้

10 ฐานข้อมูล GALE CENGAGE Learning ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล หนังสือ สารานุกรม บทความวารสาร การใช้ยา และ คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น

11 ฐานข้อมูล Myilibrary เริ่มต้นใช้โดยคลิกที่หัวข้อ login แล้วพิมพ์ login name = mahido215 และ password = 13272821

12 พิมพ์ชื่อหนังสือหรือคำสำคัญ เลือกอ่านหนังสือทางการพยาบาลที่หัวข้อ Medicine

13 หลังจากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Nursing ที่ใต้คำว่า refine Your search

14 หน้าจอแสดงรายการหนังสือทางการพยาบาลจำนวน 341 เล่ม

15 คลิกที่คำว่า open now เพื่ออ่าน full text ของหนังสือ

16 คลิกเลือกอ่าน full text ได้จากข้อความหน้าสารบัญด้านซ้ายมือ

17 โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อ หนังสือ E-Books โดยแจ้งชื่อหนังสือแต่ละเล่ม และชื่อฐานข้อมูลที่มีชื่อหนังสือดังกล่าว มายังหัวหน้าห้องสมุดภายในวันที่ 30 มิ. ย. 52


ดาวน์โหลด ppt วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google