งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม คลังสินค้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม คลังสินค้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม คลังสินค้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า
2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม.นเรศวร 3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามทส 4. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม.บูรพา 5. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา รร.จปร.

2 ส่งสินค้าถึงมือสาขา ถูกต้องและทันกำหนด
โครงการ ส่งสินค้าถึงมือสาขา ถูกต้องและทันกำหนด ประธานโครงการ นายสุรศักดิ์ เจริญวีรกุล

3 ที่มามูลเหตุจูงใจของโครงการ
เพื่อให้สินค้าจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค โดยเร็ว (ลูกค้า) เพื่อให้เจ้าหนี้ศูนย์หนังสือ เกิดความประทับใจ ในผลงานที่สามารถ กระจายไปสู่ชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ผ่านสาขาของศูนย์หนังสือจุฬา ได้อย่างทั่วถึงและทันกำหนดเวลา

4 เป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อให้สาขาสามารถแจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ เพื่อให้สาขาได้รับสินค้าภายใน 2 วัน และถูกต้อง

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา สาขาไม่สามารถกำหนดเวลาส่งมอบสินค้า
ให้ลูกค้าได้แน่นอน

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
แบ่งหน้าที่การจัดสินค้าให้ชัดเจน กำหนดเวลาในการจัดสินค้า เพื่อให้ทันรอบส่ง รองรับการจัดสินค้าเร่งด่วน ในกรณีต่างๆ มุ่งเน้นให้สินค้าถึงสาขา เพื่อการบริการลูกค้า

7 สรุปผลการดำเนินการ ตามหลักการและเหตุผล
- สาขาไม่สามารถแจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้แน่นอน - ประสานงานกับสาขามากขึ้น - ณ 30/9/54 สาขาได้รับสินค้าประมาณ 3-4 วัน - 1/10/54 กำหนด เวลาในการรับ order ไม่เกิน 12.00น. แจ้งให้สาขาทราบ หลังประสานงาน สาขาได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน จากการไม่ประสานงานการทำงาน จากที่ไม่สามารถแจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ จากเดิมสาขารับสินค้าภายใน 3-4 วัน ได้มีการประสานงานมากขึ้นตามขั้นตอน ปัจจุบันสาขาสามารถแจ้งกำหนดาให้ลูกค้าได้ ปัจจุบันสาขาสามารถได้รับสินค้าภายใน 2 วัน

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม คลังสินค้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ผู้ร่วมทีม 1. แผนกคลังสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google