งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System
“ ระบบที่รักษาสภาวะ Dynamic steady state ด้วยวิธี Negative feedback” เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Positive feedback Growth) Gajaseni, 2001

2 ระบบนิเวศจึงมี : Environment 1. ขอบเขตและโครงสร้าง
1. ขอบเขตและโครงสร้าง 2. Input และ Output Environment (Energy, Matter) 3. Feedback Control System Environment Feedback control ระบบ I ระบบ II Input Output Gajaseni, 2001

3 เพราะฉะนั้น ระบบจึงรักษาสภาวะปกติไว้ได้
เพื่อ : 1. เพื่อการถ่ายทอดพลังงาน และ สสาร 2. เพื่อ Balance Input และ Output ถ้า Input > Output Growth Input < Output Decay Input = Output Balance เพราะฉะนั้น ระบบจึงรักษาสภาวะปกติไว้ได้ Gajaseni, 2001

4 แผนภูมิที่ 15 กระบวนการรักษาสมดุลของประชากรสิ่งมีชีวิตโดยกลไกการควบคุมย้อนกลับแบบบวกและลบที่หน้าที่สมดุลกัน Gajaseni, 2001

5 ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม Output Input พลังงานอื่น ดวงอาทิตย์
สิ่งมีชีวิตที่อพยพออก ระบบนิเวศ ดวงอาทิตย์ สสาร สสาร + พลังงานที่เปลี่ยนรูปแล้ว ความร้อนที่ปล่อย ความร้อนที่ปล่อย Output Input Gajaseni, 2001

6 กลไกการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมมีการผันแปร ตามมาตราของเวลาและมาตราของพื้นที่ กราฟ Gajaseni, 2001

7 สิ่งมีชีวิตตอบสนองอย่างไร
1. การตอบสนองในมาตราของเวลาทางนิเวศวิทยา 1.1 การตอบสนองทางพฤติกรรม รูปนกอพยพ การอพยพ Gajaseni, 2001

8 Tolerance curves and acclimation
1.2 การตอบสนองทางสรีระ Tolerance curves and acclimation Gajaseni, 2001

9 1.3 การตอบสนองทางสัณฐานภายนอกหรือภายใน
รูปหมีขาว Gajaseni, 2001

10 2. การตอบสนองในมาตราของเวลาทางวิวัฒนาการ
การปรับตัว Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google