งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่งเกิดจากการหมักของยีสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่งเกิดจากการหมักของยีสต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่งเกิดจากการหมักของยีสต์

2 ตารางบันทึกผล การทดลอง ชุดที่ ผลการทดลอง ก่อนการทดลอง
ลักษณะสีสารละลายบรอมไทมอลบลู หลังการทดลอง ลักษณะการเกิดฟองแก๊ส ลักษณะสีสารละลาย บรอมไทมอลบลู 1 สีน้ำเงิน มีฟองแก๊สเกิดขึ้นตลอด เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม 2 ไม่มีฟองแก๊ส ไม่เปลี่ยนสี 3

3 กระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Respiration)
เป็นกระบวนการที่เซลล์มีการสลาย สารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน โดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย พบได้สิ่งสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต (Prokaryote) ผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน คือ CO2 สารอินทรีย์ที่อยู่ในสภาพรีดิวซ์ (NAD+) และ ATP

4 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration)
ประกอบด้วย  2  ขั้นตอน  คือ 1.ไกลโคลิซีส (Gycolysis) 2.การหมัก (Fermentation) การสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนของยีสต์  ซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักแอลกอฮอล์

5 การหมักแอลกอฮอล์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  เช่น  เบียร์   สุรา ไวน์ชนิดต่าง ๆ   ปัจจุบันได้มีการนำความรู้นี้ไปผลิตแอลกอฮอล์จากของเหลือใช้  เช่น - การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล  มีผลทำให้ลดปัญหามลภาวะจากกากน้ำตาลได้เป็นจำนวนมาก  แอลกอฮอล์ยังเป็นสารที่มีพลังงานแฝงอยู่มาก  สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  ยีสต์จะหมักแอลกอฮอล์ได้สูงสุดประมาณ 12 % (ถ้าสูงกว่านี้จะเป็นอันตรายต่อเซลล์)

6 ยีสต์แซคคาโรไมซิส ซิริวิซิอี
( Saccharomyces cerevisiae) ยีสต์ในลูกแป้ง คือ แซคคาโรไมคอปซิส ฟิบูลิจอร่า (Saccharomycopsis fibuligera )

7 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อ
- กรดแลกติกที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีการลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ  เพื่อสังเคราะห์กลับเป็นกลูโคสซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ต่อไปได้  - ส่วนกรณีการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นผลมาจากการสะสมของกรดต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกลโคลิซิส  ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นของกรดแลกติกสูงก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ  ถ้าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของกรด ไว้ได้

8 เลือดลำเลียงO2ให้ไม่ทัน เซลล์จะมีการสลายอาหารโดยไม่ใช้ O2 กระบวนการนี้คล้ายการสลายของยีสต์ แต่ NADHจะผันกลับเป็นNAD+โดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับกรดไพรูวิกเกิดเป็นกรดแลกติก

9 การสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักกรดแลกติก

10 กรดแลกติกที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
กรดแลกติกจะถูกลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อสังเคราะห์เป็นกลูโคสซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ต่อไปได้

11 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้O2เกิดขึ้นได้ทั้งในพืชสัตว์และจุลินทรีย์ตัวอย่างเช่น  พืชที่อยู่ในภาวะน้ำท่วม  ทำให้รากได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ  เซลล์ที่รากจึงต้องสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน  เป็นต้น

12 ภาพแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus)
กระบวนการหมักกรดแลกติกที่เกิดขึ้นได้ในจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียบางชนิด มนุษย์นำประโยชน์จากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์มาใช้ผลิตอาหาร ภาพแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus)

13 ประโยชน์ จากกระบวนการหมัก
เต้าหู้ยี้ เต้าเจี้ยว โยเกิร์ต นมเปรี้ยว

14 ผักดอง ผลไม้ดอง

15 สรุปการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
1.        อาหารสลายตัวไม่สมบูรณ์  (ปฏิกิริยาการสลายกลูโคสสิ้นสุดลง แค่ขั้นไกลโคลิซีส) 2.        ถ้าเป็นในพืชและยีสต์ผลสุดท้ายจะได้ เอทิลแอลกอฮอล์ +  CO2 +  2 ATP  สำหรับในสัตว์ผลสุดท้ายได้  กรดแลกติก (Lactic  acid) 3.        ถ้าเป็นในพืชและยีสต์เกิด CO2 ขึ้นแต่ถ้าเป็นสัตว์ไม่เกิด CO2  ขึ้น 4.        ไม่เกิด H2 O 5.        ได้พลังงานน้อยกว่าการหายใจแบบใช้แก๊สออกซิเจน 18 – 19 เท่า 6.        เกิดในไซโทพลาสซึมเท่านั้น

16                 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนทั้ง  2 แบบดังกล่าวเป็นการสลายสารอาหารที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเอทิลแอลกอฮอล์และกรดแลกติกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกระบวนการสลายสารอาหารแฝงอยู่จำนวนมาก

17 เราสามารถนำความรู้เรื่องกระบวน การหมักไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้าง
ใช้ทำอาหาร เช่น เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ผักดอง  ผลไม้ดอง  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำสมสายชู ขนมปัง ฯ

18 Good bye zzzzzzz


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่งเกิดจากการหมักของยีสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google