งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Gajaseni, 2001

2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดบทบาทหน้าที่
- กินอะไร หากินที่ไหน อย่างไร - ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร - มีสถานะของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร (ปัจจัยอะไร ช่วงแค่ไหน) - มีสถานะของทรัพยากรเป็นอย่างไร (ปัจจัยอะไร ต้องการแค่ไหน หาได้อย่างไร) - มีกิจกรรมช่วงเวลาไหน - มีศัตรูอะไร - มีโรคาพยาธิอะไรบ้าง - สืบพันธุ์ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ Gajaseni, 2001

3 บทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยา (Niche)
= “สถานที่ (place)” หรือ “พื้นที่ (space)” และ “บทบาทหน้าที่ (role)” ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม Gajaseni, 2001

4 Gajaseni, 2001

5 การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต
- ทำไมจึงพบหรือไม่พบสิ่งชีวิตในบริเวณหนึ่งบริเวณใด Gajaseni, 2001

6 1. ความสามารถในการแพร่กระจาย
1. ความสามารถในการแพร่กระจาย Gajaseni, 2001

7 ซึ่งถูกตัดสินโดย 1. กฎของการทนทาน (Law of the tolerance)
2. ความสามารถในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ ซึ่งถูกตัดสินโดย 1. กฎของการทนทาน (Law of the tolerance) Gajaseni, 2001

8 2. กฎน้อยที่สุด (Law of the minimum)
Gajaseni, 2001

9 3. ปฏิสัมพันระหว่างสิ่งมีชีวิตนั้น กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
Gajaseni, 2001

10 Fig Gajaseni, 2001

11 Gajaseni, 2001

12 การปรากฎของระบบนิเวศและสังคมชีวิตในน้ำ
ประเด็นสำคัญ 1. สิ่งมีชีวิตแรกสุดมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นในน้ำและมีวิวัฒนาการอยู่ในน้ำเป็นเวลาเกือบ 3000 ล้านปี ก่อนที่จะวิวัฒนาการขึ้นมาบนบก และเกิดความหลากหลายในทึ่อยู่อาศัยบนบก 2. ปัจจุบันพื้นที่ครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตบนโลกสูงที่สุดคือแหล่งน้ำ Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt ผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google