งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวเคมี II Bioenergetics

2 Bioenergetics หมายถึง การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต
กระบวนการ endergonic ถูกขับเคลื่อนโดยปฏิกิริยา exergonic ที่ได้จากการ oxidation สารอาหาร สารประกอบ “พลังงานสูง” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานคือ ATP

3 Bioenergetics

4 การ couple กันของปฏิกิริยา
ตัวอย่างเช่น การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กลูโคส ใช้พลังงานจาก ATP

5 การ couple กันของปฏิกิริยา
อีกตัวอย่าง เป็นปฏิกิริยาที่ใช้สร้าง ATP

6 ค่า Go' ของสารประกอบฟอสเฟต

7 Consumption of ATP ใช้ ATP เพื่อ...
ย่อยสารอาหารในขั้นตอนแรก ๆ เช่น การสร้าง Glucose-6-P การเปลี่ยนไปมาระหว่าง NTP เช่น เปลี่ยน ATP เป็น GTP การหดตัวของกล้ามเนื้อ การขนส่งสารผ่านเมมเบรนต้านความเข้มข้น (active transport)

8 Formation of ATP วิธีที่ใช้สร้าง ATP
substrate-level phosphorylation พบในขั้นตอนแรก ๆ ของ carbohydrate metabolism Oxidative phosphorylation และ photophosphorylation ซึ่งอาศัยพลังงานจากการขนส่ง H+ ผ่าน membrane

9 Thermodynamics of Life
สิ่งมีชีวิตเป็น open system จึงไม่ได้อยู่ในสถานะ equilibrium คือ มีการใช้พลังงานเพื่อการดำรงชีวิต และรักษาความเป็น “ระเบียบ” ของระบบต่าง ๆ การควบคุมระบบ อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ metabolic pathway ต่าง ๆ ระบบของสิ่งมีชีวิต อยู่ในสถานะ “มั่นคง” (steady state) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

10

11


ดาวน์โหลด ppt 01402313 ชีวเคมี II Bioenergetics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google