งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงงาน “หนังสือทำมือ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงงาน “หนังสือทำมือ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงงาน “หนังสือทำมือ”
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2 ที่มาของโครงงาน การเตรียมตัวที่ดี เพื่อไปศึกษาต่อประเทศจีนนั้น นอกจากความสำเร็จทางการศึกษาที่จะได้รับมาแล้วนั้น ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆในการเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของชาวจีนด้วย ดังนั้นโครงงานนี้จึงทำขึ้นเพื่อศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆที่สามารถทำให้บุคคลที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีนได้อย่างมีความสุข

3 ขั้นตอนการทำโครงงาน ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน โดยใช้แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือ สอบถามข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์เดินทางไปประเทศจีน เรียบเรียงเนื้อหาให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือผู้รู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้ ออกแบบรูปเล่ม หนังสือทำมือ ตามแนวคิดที่ต้องการ โดยไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่สอนในวิชาศิลปะ และลงมือปฏิบัติ

4 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน
การทักทายของชาวจีน เมื่อพบคนที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือคนที่ไม่คุ้นเคย มักทักทายกันด้วยประโยค "你好" nǐ hǎo (สวัสดีค่ะ/ครับ) การทักทายคนคุ้นเคยหรือเพื่อน มักเลือกใช้ประโยคทักทายโดยพิจารณาว่าคู่สนทนากำลังทำอะไรอยู่ รูปแบบประโยคทักทายจึงแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น หากพบคู่สนทนาในช่วงเวลารับประทานอาหาร มักจะถามว่า "吃饭了吗? " chī fàn le ma? (กินข้าวหรือยัง?) คนจีนใช้ประโยคเหล่านี้ทักทายกันในกลุ่มเพื่อนและคนคุ้นเคย โดยที่ผู้พูดอาจไม่ได้ต้องการทราบว่า คู่สนทนากำลังทำอะไรอยู่ เพียงแต่รู้สึกว่าการทักทายแบบนี้ให้ความรู้สึกสนิทสนมกัน 你好

5 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน
ผลไม้ที่นิยมใช้รับรองแขกผู้มาเยือน ผลไม้ที่นำมารับรองแขก ควรมีส้มรวมอยู่ด้วยเสมอ เพราะในภาษาจีน คำว่า ส้ม ออกเสียงว่า จี๋ ซึ่งแปลว่า สิริมงคล มีความหมายว่า ขอให้แขกมีสิริมงคล และใช้ชีวิตอย่างหวานชื่นเช่นเดียวกับรสชาติของส้มหวาน การให้ของขวัญของชาวจีน เมื่อเราต้องการให้ของขวัญแก่เพื่อนๆ หรือคนที่รู้จัก เคารพนับถือ สิ่งที่ไม่ควรมอบเป็นของขวัญ คือ นาฬิกา เนื่องจากคำว่า นาฬิกา ในภาษาจีน ออกเสียงว่า “จง” ซึ่งมีความหมายว่า จบสิ้น สิ้นสุด หรือตาย นั่นเอง ส่วนงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดมักจะจัดขึ้นเพื่ออวยพรผู้เฒ่าให้มีอายุยืน อาหารหลักของงานเลี้ยงชนิดนี้ส่วนมากเป็นเส้นหมี่ ซึ่งเรียกว่า เส้นหมี่อายุยืน

6 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน
การดื่มชาในท้องถิ่นบางแห่งของจีน มารยาทการดื่มชาไม่เหมือนกัน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเจ้าของบ้านยกถ้วยน้ำชามาให้ แขกต้องลุกขึ้นทันที เอาสองมือรับไว้และกล่าวขอบคุณ ในทางภาคใต้ของจีน เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี เป็นต้น เมื่อเจ้าของบ้านยกชามาให้ แขกต้องใช้นิ้วกลางขวามือเคาะโต๊ะเบา ๆ สามครั้ง เพื่อแสดงความขอบคุณ ในบางท้องถิ่น ถ้าแขกต้องการดื่มชาต่อ ควรเหลือน้ำชาสักเล็กน้อยไว้ในถ้วย เมื่อเจ้าของบ้านเห็นแล้ว จะรินชาเติมให้ ถ้าดื่มน้ำชาในถ้วยจนหมด เจ้าของบ้านจะเข้าใจว่าแขกไม่อยากดื่มอีก และจะไม่เติมน้ำชาให้อีก

7 แหล่งอ้างอิงข้อมูล เครือข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน ฤดูกาลของจีน เทศกาลวันสำคัญของจีน ท่องแดนมังกร , , , , ,


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงงาน “หนังสือทำมือ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google