งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาลสงกรานต์ในด้านความเชื่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 ที่มาของโครงงาน เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนเข้ามามีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านธุรกิจ ด้านประเพณีและวัฒนธรรม และด้านความเชื่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องให้ความเคารพต่อของแต่ละประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเพณี ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงคิดทำโครงงานเรื่อง”เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเทศกาลวันตรุษจีนกับเทศกาลสงกรานต์ในด้านความเชื่อ” ขึ้นมา

3 เทศกาลวันตรุษจีน ความเชื่อในสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีน
1.ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ 2.รวมญาติกินเกี๊ยว 3. ติด “ตุ๊ยเลี้ยง” หรือคำอวยพรปีใหม่ 4.ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส 5.ส้ม 4 ผล อวยพรผู้ใหญ่ 6.ทำพิธีรับ “ไช่ซิงเอี้ย” 7.รับอั่งเปา 8.ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

4 เทศกาลวันตรุษจีน(ต่อ)
ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีน 1.ทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำที่ไม่เป็นมงคล 2.หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่ คุณจะมีเรื่องเสียใจไปตลอดปี 3. ห้ามกวาดบ้าน 4.บุคคลแรกที่พบและคำพูดที่ได้ยินคำแรกของปีมีความหมายสำคัญมาก 5.การเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันตรุษ ถือเป็นโชคร้าย 6.ไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษเพราะเชื่อว่าจะเป็นการตัดโชคดี

5 เทศกาลสงกรานต์ ความเชื่อในสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา บังสุกุลอัฐ สรงน้ำ รดน้ำและสาดน้ำ รดน้ำ ดำหัว สวมเสื้อผ้าใหม่ ทำความสะอาดบ้าน ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ด่าทอ ว่าร้าย ห้ามทำการทำงาน

6 ความเหมือนและความแตกต่างของ เทศกาลตรุษจีนกับเทศกาลสงกรานต์ในด้านความเชื่อ
1.ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ 2.รวมญาติกินเกี๊ยว 3. ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส 4. ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 5. ทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำที่ไม่เป็นมงคล 1.บังสุกุลอัฐ 2.ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน 3.สวมเสื้อผ้าใหม่ 4. สรงน้ำ รดน้ำ 5. ไม่พูดจาหยาบคาย ความแตกต่าง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ 1.ห้ามกวาดบ้าน 1.ทำความสะอาดบ้าน

7 แหล่งอ้างอิง http://www.unigang.com/Article/1415


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google