งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรีอาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรีอาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรีอาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2, English Course At Malaysia-Singapore on October 2013 …………………………………………………………… คณะเดินทาง นักเรียน คน ครู คน กิจกรรม - นักเรียนพักที่ Aurora Court ห่างจาก DISTED College ประมาณ 10 นาที นักเรียนต้องเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน ไป-กลับทุกวัน รับประทานอาหารเช้า และ อาหารกลางวันที่โรงอาหาร อาหารเย็นเป็นข้าวกล่องรับประทานที่ที่พัก เริ่มเรียน 9.30 – น. และ น. กลับถึงที่พักประมาณ น. ครูที่มาสอน เป็นครูมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย ครูชาวออสเตรเลีย ครูกิจกรรมแดนซ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และครูนำไปทัศนศึกษาเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน รวมครูที่มาสอนทั้งหมด จำนวน 4 คน สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้ - ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง - การเดินทางโดยเครื่องบิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่สนามบิน ด่านมาเลเซีย และด่านสิงคโปร์ - การเดินทางโดยรถบัสในต่างประเทศ - อาหาร ภาษา วัฒนธรรม สภาพบ้านเมือง การจราจรและการดำรงชีวิตของชาวต่างชาติและการดำรงชีวิตในต่างแดนของนักเรียน 2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษที่ DISTED college ดังนี้ - Presentation - Listening and speaking - Creative and Thinking - Role play - Make a news - Compose a song Categorizing Transportation Journal Writing Drawing Creativity and description

2 - Understanding from movie, song Acting Usage of words Ask and answer question Communication skills Outdoor Activity นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ในเมืองปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การปกครอง การปลูกตันไม้ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง 4. นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน 5. นักเรียนได้เห็นโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

3 Exploring Animal kingdom A folklore based on animal
ให้เดาชนิดสัตว์จากคำอธิบายที่ให้มา และให้เขียนนิทานเกี่ยวกับสัตว์แล้วนำเสนอหน้าชั้น

4 Sing Along English Pop Songs Recognising sounds and improving pronunciation ให้ดูมิวสิควีดีโอ ให้เติมคำเนื้อเพลงที่หายไปลงใช่องว่าง ให้แต่งเพลง ตามหัวข้อที่ให้ และให้นำมาร้องนำเสนอหน้าห้องเรียน

5 Recognising Types of food and How to prepare a Thai Dish - ให้หาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่หาซื้อได้ในซุปเปอร์มาเก็ต ตั้งแต่ A-Z - ให้ดูภาพพืชผักแล้วให้บอกว่าเป็นผักอะไร - ยกตัวอย่างการทำกะหรี่ปั๊บ - ให้นักเรียนนำเสนอการทำอาหารไทยกลุ่มละ 1 อย่าง ตั้งแต่เครื่องปรุง วิธีการทำ - ให้นักเรียนขายอาหารที่ทำในร้านของนักรียน (เมื่อมีลูกค้ามาจะพูดอย่างไร ราคากี่บาท กินกับอะไร มีเครื่องดื่มไหม เป็นต้น) Role Play ordering food in Restaurant ก. Waiter ข. Cashier ค. Customer


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรีอาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google