งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่
CoP ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ CSSD. , CSLD. และ OR โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2 ความเป็นมา ห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมโดยหน่วยจ่ายผ้ากลาง และทำการนึ่งฆ่าเชื้อที่งานเวชภัณฑ์กลางตามเวลาที่หน่วยจ่ายผ้ากลางทะยอยส่งมา โดยไม่มีการจัดระบบ ส่งผลให้ ห้องผ่าตัดมีห่อผ้าไม่เพียงพอกับการใช้งาน ห่อชุดเครื่องมือของห้องผ่าตัดมานึ่งฆ่าเชื้อในเวลา เดียวกันกับห่อผ้า  รถเข็นหน่วยจ่ายผ้ากลางไม่พอใช้  ต้องขยายเวลาของ Steam  เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

3 1. เพื่อให้ห้องผ่าตัดมีผ้าใช้เพียงพอ และทัน ต่อการใช้งาน
เป้าหมาย 1. เพื่อให้ห้องผ่าตัดมีผ้าใช้เพียงพอ และทัน ต่อการใช้งาน 2. การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่เสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งเช้าและบ่าย 3. ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงาน ล่วงเวลา

4 การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่
ตัวชี้วัด การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ รอบเช้าเสร็จภายในเวลา น. รอบบ่ายเสร็จภายในเวลา น.

5 Plan ตรวจสอบสภาพปัญหาปัจจุบัน
1. หน่วยจ่ายผ้ากลางนำห่อผ้ามาส่งนึ่งฆ่าเชื้อเวลา 09.00 – น. ทำให้การนึ่งฆ่าเชื้อไม่เสร็จ ในเวลาที่กำหนด 2. ห้องผ่าตัดใหญ่ไม่มีผ้าใช้ทันตามความต้องการ 3. รถเข็นของหน่วยจ่ายผ้ากลางมาค้างที่ งานเวชภัณฑ์กลาง

6 Do กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
1. ปรับระบบการรับ-ส่งห่อผ้าจากหน่วยจ่ายผ้ากลาง 2. ปรับระบบการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่งานเวชภัณฑ์กลาง

7 1. ปรับระบบการรับ-ส่งห่อผ้าจากหน่วยจ่ายผ้ากลาง
ครั้งที่ 1. ครั้งที่ 2. 15.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 15.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 07.30 น. CSSD. รับผ้า CSLD. 07.30 น. CSSD. ส่งรถ, รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ 11.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 13.00 น. CSSD. ส่งรถ, รับผ้า CSLD. 13.00 น. CSSD. รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่

8 2. ปรับระบบการนึ่งฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 1. ครั้งที่ 2.
06.00 น. รอ Steam 10 นาที 05.00 น. รอ Steam 10 นาที 06.10 น. Warm up. 05.10 น. Warm up. 06.40 น. นึ่ง Set. CSSD.6-7 Cycle 05.40 น. นึ่ง Set. CSSD. 9 Cycle 07.40 น. นึ่ง Set. CSSD+OR 3 Cycle 07.40 น. นึ่งห่อผ้า + Set.OR 08.40 น. นึ่งผ้า+Set OR. 08.40 น. นึ่งห่อผ้า+Set OR. 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อผ้า+Set. OR 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อผ้า+Set. OR 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ห่อผ้า+Set. OR+ฝากนึ่ง Ward 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ห่อผ้า+Set. OR+ฝากนึ่ง Ward

9 Do กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
ผลการปฏิบัติพบว่า ลดการเดินเปล่าเพื่อส่งรถเข็นให้หน่วยจ่าย ผ้ากลางจาก 4 ครั้ง เหลือ ศูนย์ครั้ง

10 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าของห้องผ่าตัดใหญ่
ผลการปฏิบัติพบว่า สามารถนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าของห้องผ่าตัดใหญ่ เสร็จสิ้นใน * รอบเช้าเวลา น. * รอบบ่ายเวลา น ห้องผ่าตัดมีผ้าใช้เพียงพอ และทันต่อการใช้งาน ไม่มีการขอด่วน เจ้าหน้าที่นึ่งเสร็จภายในเวลา น.

11 Check ตรวจสอบการดำเนินงาน
1. มีสมุดลงบันทึกเวลารับและจำนวนห่อผ้า ห้องผ่าตัดใหญ่ ที่หมวด Counter 2. จัดให้มีสมุดบันทึกการนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าของ ห้องผ่าตัดใหญ่ ที่หมวด นึ่ง

12 สมุดบันทึกการนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าของห้องผ่าตัดใหญ่
วดป. เครื่องนึ่ง NO. เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ จำนวนห่อ รอบเช้า รอบบ่าย 27 มค. 49 1,2,3,4,5,6,7 07.36 น. 09.49 น. 183 (8 Cycle) 1,2,3,4,6,7 13.16 น. 15.42 น. 187 รวม 370

13 1. กำหนดเวลาการ Key เบิกผ้าของห้องผ่าตัด
Action กำหนดมาตรฐาน 1. กำหนดเวลาการ Key เบิกผ้าของห้องผ่าตัด เวลา น. รอบเดียว ไปยัง CSLD 2. กำหนดเวลารับ-ส่งรถเข็นและรับ-ส่งห่อผ้า ห้องผ่าตัดใหญ่ ระหว่าง CSSD. และ CSLD รอบเช้าเวลา น. รอบบ่ายเวลา น. โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในตารางการปฏิบัติ งาน

14 3. หมวดนึ่งจัดระบบการนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้า OR ดังนี้
1 05.00 น. รอ Steam 10 นาที 2 05.10 น. Warm up. 05.40 น. นึ่ง Set. CSSD. 9 Cycle 3 07.40 น. นึ่งห่อผ้า + Set.OR 4 5 08.40 น. นึ่งห่อผ้า+Set OR. 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อผ้า+Set. OR 6 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ห่อผ้า+Set. OR+ฝากนึ่ง Ward กระทั่งห่อผ้าหมด 7

15 4. ปรับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Action กำหนดมาตรฐาน 4. ปรับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หมวดนึ่ง เวลา น. – น. เวลา น. – น. หมวด Sterile Store เวลา น. – น. เวลา น. – น.

16 1. ห้องผ่าตัดใหญ่เกิดความคล่องตัวในการ
สรุปผลการดำเนินงาน 1. ห้องผ่าตัดใหญ่เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน มีห่อผ้าใช้ทันตามความต้องการ 2. การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ เสร็จสิ้น ในแต่ละรอบ รอบเช้าเสร็จเวลา น. รอบบ่ายเสร็จเวลา น.

17 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาใช้ Steam และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
สรุปผลการดำเนินงาน 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาใช้ Steam และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ 4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 6 ขั้นตอน เหลือเป็น 4 ขั้นตอนต่อวัน

18 2. การจัดระบบการนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่
องค์ความรู้ที่ได้ 1. การประสานงาน 2. การจัดระบบการนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

19

20

21 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปรับปรุงงานของ CSSD. CSLD. และ OR ใหญ่ 2. เจ้าหน้าที่ของ CSSD. มีความพร้อม ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และให้ความร่วมมือในการพัฒนางาน

22 ประสานงานกับ OR ใหญ่ ประมาณการใช้ผ้าตาม Case ผ่าตัดจริง
แนวทางพัฒนาต่อไป ประสานงานกับ OR ใหญ่ ประมาณการใช้ผ้าตาม Case ผ่าตัดจริง จัดระบบ Stock ผ้าอย่างเหมาะสม จัดระบบการใช้งานของเครื่องนึ่งให้รองรับกับ ห่อผ้า และชุดเครื่องมือแพทย์ที่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อใน แต่ละวัน และสอดคล้องกับระบบการจ่ายไอน้ำ นำ IT มาใช้กับระบบผ้าผ่าตัดต่อ Case

23 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการฝากนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google