งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 5.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 5.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 5.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (สบก.)

2 วันที่ 5 ธ.ค. 49 1. ทน. จัดข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป จำนวน 10 คน เฝ้ารอรับเสด็จฝั่ง พระราชวังสวนดุสิต วันที่ 5 ธ.ค. 49 ทน. 2. จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน เข้าร่วม กิจกรรมการริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราช สักการะ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เวลา 14.30 น.

3 3. จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน เข้าร่วม กิจกรรมบริเวณเขาดินวนา เวลา 17.00 น. 4. ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป ร่วมลงนาม ถวายพระพรในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ชุดปกติขาว) ---------------------


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 5.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google