งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา 2-2552
วันที่ 6 ก.พ กลุ่ม 2, 7, 5, 1 วันที่ 13 ก.พ กลุ่ม 6, 3, 4 ห้อง CB2312

2 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing
วันที่ 6 ก.พ เช้า เวลา  น. กลุ่มที่ 2 เวลา  น. อ.ธนิตสรณ์ comment เวลา – น. เคลียร์-เตรียมสถานที่ เวลา น. กลุ่มที่ 7 เวลา น. อ.ธนิตสรณ์ comment บ่าย เวลา น. กลุ่ม 5 เวลา น. อ.ธนิตสรณ์ comment เวลา – น. เคลียร์-เตรียมสถานที่ เวลา น. กลุ่ม 1 เวลา น. อ.ธนิตสรณ์ comment เวลา – น. เคลียร์สถานที่ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing
วันที่ 13 ก.พ เช้า เวลา  น. กลุ่มที่ 6 เวลา  น. อ.ธนิตสรณ์ comment เวลา – น. เคลียร์-เตรียมสถานที่ เวลา น. กลุ่มที่ 3 เวลา น. อ.ธนิตสรณ์ comment บ่าย เวลา น. กลุ่ม 4 เวลา น. อ.ธนิตสรณ์ comment เวลา – น. อ.ธนิตสรณ์สรุปปิดคอร์ส เวลา – น. เคลียร์สถานที่ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4 กำหนดการจัด Event Marketing
ทุกกลุ่มกรุณามาให้ตรงเวลา และเข้าฟังเพื่อนๆ กลุ่มอื่น Present ด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าร่วม จะหักคะแนน การมีส่วนร่วม ในวันที่ Present Event จะมีการให้ผู้เข้าฟังทุกคน ทุกกลุ่มให้คะแนนกลุ่มที่ present (กลุ่มที่ Present ไม่ได้ให้คะแนนกลุ่มตัวเอง) ซึ่งการให้คะแนนของเพื่อนๆ จะมีผลต่อการให้คะแนนของอาจารย์ด้วยเช่นกัน เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 50 นาที ซึ่งแต่ละกลุ่มควรจำกัดเวลาในการ Present เน้นเนื้อหาสาระในการนำเสนอกลยุทธ์เป็นหลัก ไม่เน้นกิจกรรมบันเทิง แต่ควรจัดในลักษณะการนำเสนอ Event ไม่ใช่การ Present รายงานหน้าชั้น กลุ่มแรกในตอนเช้าให้มาก่อน 9.00 น. เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ให้เตรียมของเพื่อขนย้ายในช่วงเปลี่ยนกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเวลาจัดสถานที่ประมาณ 15 นาที รวมทั้งกลุ่มที่จัดเสร็จแล้ว ต้องเคลียร์สถานที่ภายใน 15 นาทีเช่นกัน อ.ธนิตสรณ์ Comment ประมาณ 30 นาที/กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google