งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า
รวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

2 การสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Contents แรงบันดาลใจ 2 การสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4 ปัญหาและอุปสรรค 3 หัวข้อวิจัย 1

3 หัวข้อวิจัย การบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า : ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย รวีวรรณ ขำพล นริศรา เฮมเบีย

4 เลือกเรื่องที่ถนัดที่สุด นำไปพัฒนางานได้อย่างแท้จริง
การเลือกหัวข้อวิจัย เกี่ยวข้องกับ งานที่ รับผิดชอบ เลือกเรื่องที่ถนัดที่สุด นำไปพัฒนางานได้อย่างแท้จริง มีประโยชน์ต่อองค์กร มีเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ความซ้ำซ้อน

5 แรงบันดาลใจ วิทยมิตร หน่วยงาน ความก้าวหน้า เพื่อนร่วม วิชาชีพ
ที่ปรึกษา วิจัย ให้ LU ทุนวิจัย คลินิก วิจัย ขอผลงาน ขอเลื่อน ระดับ

6 ปัญหา อุปสรรค เขียนไม่เป็น ทำวิจัยไม่เป็น วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น
ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? ค้นหาเอกสารไม่เป็น ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา

7 ข้ออ้าง เขียนไม่เป็น ทำวิจัยไม่เป็น วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น
ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? ค้นหาเอกสารไม่เป็น ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา

8 ทางแก้ เขียนไม่เป็น ทำวิจัยไม่เป็น อ่านวิจัย/ฝึก/วิทยมิตร
อบรม/อ่าน/ถาม วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น อบรม/ปรึกษา/ จ้าง ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? อบรม/อ่าน/ถาม ทางแก้ ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา กำหนดเวลา ค้นหาเอกสารไม่เป็น ศึกษา/อบรม/ ใช้บริการ JFK

9 การสืบค้นสารสนเทศ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ การอภิปรายผล
หนังสือ บทความวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ การอภิปรายผล สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต

10 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

11

12 TDC –ThaiLIS Digital Collection
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัยฉบับเต็ม 96 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ใช้สืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องสมัครสมาชิก

13

14 เริ่มลงมือทำการวิจัยตั้งแต่วันนี้ วันนี้คุณทำวิจัยแล้วหรือยัง
Hot Tips เริ่มลงมือทำการวิจัยตั้งแต่วันนี้ วันนี้คุณทำวิจัยแล้วหรือยัง วิจัยไม่ยากอย่างที่คิด 1

15 หากพบปัญหาการสืบค้น โทร.1408, 1424 oas@bunga.pn.psu.ac.th ห้องสมุด
โปรด ติดต่อ โทร.1408, 1424 ห้องสมุด บรรณารักษ์ ยินดีให้ บริการค่ะ

16 Office of Academic Services
Thank You ! Office of Academic Services


ดาวน์โหลด ppt วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google