งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
Welcome Freshy To BUU Library

2 ทักษะที่จำเป็นต้องมี …
เรียนในชั้นเรียน ทำรายงาน ทำภาคนิพนธ์/งานวิจัย สอบ ฯลฯ

3

4

5 บัตรนิสิตใบเดียวสิทธิประโยชน์มากมาย
Check in ครั้งเดียวใช้ได้จนจบการศึกษา

6 บัตรนิสิตใบเดียวสิทธิประโยชน์มากมาย เข้าห้องสมุด(สแกนบัตร)
ดูหนัง ใน Mini Theatre เข้าห้องสมุด(สแกนบัตร) INTERNET ยืมหนังสือ DVD ห้องศึกษากลุ่ม หากบัตรหายต้องรีบแจ้งหอสมุดทันที

7 ทรัพยากรสารสนเทศ

8 ทรัพยากรสารสนเทศ

9 ทรัพยากรสารสนเทศ

10 ทรัพยากรสารสนเทศ

11 ทรัพยากรสารสนเทศ Books Showroom

12 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

13 บริการเครือข่ายไร้สายเพื่อการสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ login และ password ในการใช้ ของสำนักคอมพิวเตอร์ 13

14 บริการของสำนักหอสมุด
ห้องโถงชั้น 1 ห้องโถงชั้น 1 24 hours

15 บริการของสำนักหอสมุด
Library

16 บริการของสำนักหอสมุด
ตู้ล็อคเกอร์แบบตั้งรหัสด้วยตนเอง

17 บริการของสำนักหอสมุด
บริการยืม คืน

18 บริการของสำนักหอสมุด
ตอบคำถามและ ช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ห้องสมุด ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ อุปกรณ์สำหรับเข้าเล่มรายงาน สมุดบันทึกนักอ่าน

19 ตารางการอบรม หลักสูตร เวลาฝึกอบรม วัน 1. Library Tour 1 ชม.
จันทร์ - ศุกร์ 2. Information on WEB OPAC 30 นาที 3. Information in Health Sciences (E-books And E-thesis) 1.30 ชม. 4. Information in Sciences and Technology (E-books And E-thesis) 5. Information in Humanities and Sciences (E-books And E-thesis)

20 Library Tour

21 บริการของสำนักหอสมุด
ชั้น 5 ห้องศึกษากลุ่ม/เดี่ยว Research Zone Quite Zone

22 บริการของสำนักหอสมุด
บริการศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม UBC, เครื่องเล่นวีดิโอ, วีซีดี, ดีวีดี, เทปเสียง, มัลติมีเดีย-ซีดีรอม 22

23 บริการของสำนักหอสมุด
23

24 บริการของสำนักหอสมุด
อินเทอร์เน็ต 24

25 อินเทอร์เน็ต 25

26

27 บริการของสำนักหอสมุด
Mini Home Theatre

28

29 ตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ 24 ชม.

30 คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด
แสดงบัตรนิสิตก่อนเข้าใช้/สแกนบัตร หากบัตรหายให้รีบแจ้งหอสมุดทันที คืนหนังสือและสื่ออื่นๆ ภายในกำหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ อย่าลืมตรวจสอบก่อนออกจากห้องสมุดว่า มีหนังสือที่ยังไม่ได้ยืมหรือไม่ เก็บของมีค่าไว้กับตัวเสมอ ไม่ควรวางทิ้งไว้

31 แนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุด

32 www.lib.buu.ac.th WEB OPAC E-DATABASES e-BUU Thesis e-BUU IR e-Forms
32

33 www.lib.buu.ac.th Buu Library Facebook twitter RSS และอื่นๆ อีกมากมาย
33

34 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
34

35

36 ข้อมูลสมาชิก

37 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

38 บริการบนเว็บไซต์สำนักหอสมุด

39 BUU Library GAME Online

40

41 เราจะพาหนังสือไปหาน้องๆนิสิตที่คณะฯ

42 ขอให้นิสิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จ ในการศึกษา แล้วเจอกัน บ่อย ๆ นะคะ
แล้วเจอกัน บ่อย ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google