งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

2

3

4

5

6 รับครุภัณฑ์เข้าหน่วยงานในหน้าบันทึกตรวจรับ ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

7 บันทึกตรวจรับ-จัดซื้อจัดจ้าง

8

9

10

11 1. คลิกเลือกที่ช่องว่างหน้าเลขที่ใบตรวจรับ
2. ใส่รหัสสถานที่ตั้ง

12

13 คลิกค้นหา และดำเนินการ

14 คลิกลงทะเบียน

15 ระบบจะให้ยืนยันการลงทะเบียนคลิก OK

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 การจำหน่ายวัสดุ - โดยวิธีการขาย

27 ทำการตรวจนับทรัพย์สินถาวรที่อยู่ และลงบันทึก
ใน บันทึกการสำรวจและตรวจนับทรัพย์สิน

28 ลงบันทึกการสำรวจครุภัณฑ์

29

30 ใส่สถานะครุภัณฑ์ ชำรุด/สูญหาย/อื่นๆ

31

32

33

34

35

36 คลิก ค้นหา และดำเนินการ

37

38 คลิก ค้นหา และดำเนินการ

39 คลิก อนุมัติ

40

41

42 ใส่รายละเอียดการจำหน่าย เลขที่ใบเสร็จ/ราคาขาย/ผู้ซื้อ

43

44

45

46

47

48

49 ลงวันที่สำรวจครุภัณฑ์คงเหลือ
ใส่รายชื่อคณะกรราการตรวจนับ

50

51

52

53 ทำการประมวลผล ในงวดทำการก่อน
คำนวณค่าเสื่อมราคา ทำการประมวลผล ในงวดทำการก่อน

54

55 คลิกประมวลผล ในงวดทำการ

56

57

58


ดาวน์โหลด ppt ระบบทรัพย์สินถาวร KKUF MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google