งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
งานชิ้นที่ 8 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ไปใช้ทางการศึกษา

2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
D.M. E-Library ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

3 เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งงานบริการจะเหมือนการที่ผู้ใช้บริการ เข้ามาห้องสมุดด้วยตนเอง ผู้ที่สามารถใช้บริการได้คือ สมาชิกซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน รวมถึง บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลทั่วไป แต่บริการบางประเภทจะสงวนไว้ สำหรับสมาชิกเท่านั้น บริการทั่วไปที่สามารถสืบค้นและใช้บริการได้ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไป บริการการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือและสื่อภายในห้องสมุด บริการแนะนำหนังสือใหม่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการ E-Book

4 บริการ E-Journal บริการกฤตภาค บริการนิทรรศการออนไลน์ บริการที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก บริการหนังสือจอง บริการจองห้องสมุดเสียง บริการจองห้องสมุดเป็นห้องเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt การนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google