งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ห้องอบรม M23 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิ.ย. 2551 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
1 ลงทะเบียนนิสิตใหม่ที่ (กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนิสิตใหม่) 2 Print ใบลงทะเบียน สทป.1 3 ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (account) ที่ 4 รับฟังการแนะนำระบบสารสนเทศและการให้บริการของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. พร้อมกรอกแบบสอบถาม ส่งเจ้าหน้าที่

3 ลงทะเบียนนิสิตใหม่

4 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบ สทป.1
ตรวจความถูกต้องของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ ตั้งค่า page setup กำหนดให้ left,right,top,bottom = 0 (ศูนย์) กด Print Preview เพื่อดูว่าข้อมูลอยู่ในขอบเขตกระดาษที่กำหนดหรือไม่ > สั่งพิมพ์ Print แจ้งหมายเลขเครื่อง (E1,E2…) แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์

5 ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (account)

6 คำแนะนำในการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ account
รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ความยาว 8 ตัวอักษร เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ได้แก่ a-z,A-Z, กำหนดรหัสผ่านเป็นตัวอักษร ควรมีตัวเลขผสมอยู่ด้วย เช่น A2b34dEf… (ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กมีความสำคัญ)

7 ข้อควรรู้สำหรับ nontri account
Username/account จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยรหัสนิสิต 9 ตัว b b @ku.ac.th Ku mail Mail ของนิสิตก็คือ Password นิสิตกำหนดเอง มีความยาว 8 ตัวอักษรเท่านั้น

8 ข้อควรรู้สำหรับ nontri account
สามารถใช้งาน KU mail และขอพื้นที่โฮมเพจได้ที่ pirun.ku.ac.th สามารถนำไปใช้กับระบบสารสนเทศทุกระบบ สามารถใช้จองการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร KITS ได้ สำหรับการ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

9 การตรวจสอบ Nontri Account ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ ?
จะปรากฏข้อมูลนิสิต ซึ่งแสดงว่าบัญชีผู้ใช้ ใช้งานได้จริง เพื่อใส่ username/password เช่น b /ab123456

10 Thank you เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ที่
รบกวนน้องๆช่วยตอบแบบสอบถาม และส่งที่ห้อง F1 ด้วยนะคะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google