งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติค่ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติค่ะ

2 ป้ายชื่อติดชั้นหนังสือและวารสาร รวมถึงป้ายต่างๆ ที่ติดอยู่ในห้องสมุดฯ
ทำป้ายติดด้านข้างชั้นหนังสือใหม่ ทั้ง 2 ชั้น ระบุหมายเลขประจำชั้นหนังสือ ทำป้ายเพิ่มระบุรายละเอียดเลขหมู่ ทำป้ายแผนผังด้านหน้าทางเข้า ระบุการจัดวางชั้นพร้อมรายละเอียด มัณฑนา, ธนิษฐา รับผิดชอบในส่วนของชั้น 2 รัตน์ชนก, ดวงพร รับผิดชอบในส่วนของชั้น 3 อรรถพลช่วยเรื่องการออกแบบ (ใช้โทนสีน้ำเงินและขาวเป็นหลักแบบป้ายโฆษณารถไฟฟ้า)

3 การฝากขวดน้ำ, ตู้บริการน้ำดื่มในห้องสมุด
ติดต่อบริษัทมาดูเพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม ที่ชั้น 2 บริเวณก่อนถึงประตูหนีไฟ หรือ UBC ซื้อกระบอกโลหะสำหรับใส่แก้วกรวยกระดาษ ห้ามนำขวดน้ำเข้าห้องสมุด รับฝากขวดน้ำเหมือนเดิม แต่ต้องใส่ตู้มิดชิด เพิ่มการนำเสนอบริการล็อคเกอร์เก็บทรัพย์สินมีค่า เพิ่มการนำเสนอบริการสายล็อคโน๊ตบุ๊คทุกครั้ง ทำป้ายประกาศติดบนโต๊ะ หรือใช้ป้ายอคริลิกใสสามเหลี่ยม พนักงานห้องสมุด กรอกน้ำใส่ขวดให้เสร็จก่อนเปิดบริการเสมอ (ห้ามกรอกน้ำใส่ขวดให้ผู้ใช้บริการเห็น) สุภัคจิราประสานงานกับบริษัทตู้กดน้ำ (ข้อ1,2) เวรโต๊ะตรวจ (ข้อ 3,4) ดวงพร (ข้อ5) สมภพ (ข้อ6) บุญญาวดี (ข้อ7)

4 ความสะอาดของชั้นหนังสือ วารสาร ความสะอาดของห้องสมุดฯ เช่น ห้องน้ำมีกลิ่น ฝุ่นจับโซฟา ฯลฯ
ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น (รับผิดชอบโดยแม่บ้าน) ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นโซฟา (รับผิดชอบโดยแม่บ้าน) ใช้ผ้าชุบน้ำทำความโต๊ะอ่านหนังสือจ.พ.ศ., อ.พฤ. ใช้ไม้ขนไก่ (รับผิดชอบโดยน้องแอนทั้งสอง) กำหนดตารางเวร เช็ดชั้นหนังสือและวารสาร (รับผิดชอบโดยน้องแอนทั้งสอง) น้ำยาเช็ดพื้น (สุภัคจิรารับผิดชอบประสานงานกับหัวหน้าแม่บ้าน) ประเมินผลการดำเนินการ สุภัคจิรา รับผิดชอบดูแลในข้อ 1-2,5 บุญญาวดี รับผิดชอบดูแลในช้อ 3-4

5 ยืนยันไม่นำร้านถ่ายเอกสารกลับเข้ามา
อยากให้ร้านถ่ายเอกสารกลับเข้ามาในห้องสมุดดังเดิม, การใช้พื้นที่ห้องถ่ายเอกสาร ยืนยันไม่นำร้านถ่ายเอกสารกลับเข้ามา ยืนยันให้ถ่ายสำเนาเฉพาะทรัพยากรห้องสมุดฯ ประกาศหากเกิดข้อสงสัยในการถ่ายเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ ปรับการใช้พื้นที่ภายในห้องโดยวางตู้กระจกมีกุญแจlock ภายในจัดแสดง วัตถุพิพิธภัณฑ์ /สาขาของศูนย์บริจาค/ Rare used book collection เจ้าหน้าที่เวรเคาน์เตอร์ชั้น3 (ข้อ3)

6 เสียงดังบริเวณอ่านหนังสือชั้น 3 (Quiet zone)
เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดมากกว่านี้ ในการเตือนผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ลดการใช้เสียงบริเวณดังกล่าว หากพบผู้ใช้ทำอะไรผิดปกติ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ เวรประจำเคาน์เตอร์ชั้น3

7 บุคลากรควรใช้ภาษาและสำเนียงให้สุภาพขณะบริการผู้ใช้
เคาน์เตอร์สืบค้น ปรับตารางเวรให้เหมาะสม เพื่อลดความเครียดสะสมของเจ้าหน้าที่ สำหรับเคาน์เตอร์ชั้น 3 กรณีที่ดวงพรไม่อยู่ให้รัตน์ชนกนั่งเวรแทน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เช้า อภิชัย บ่าย ขวัญชนก ดวงพร หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

8 ระบบ Wifi / อินเตอร์เน็ตช้า, จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ประสานงานกองไอทีเพื่อแก้ปัญหาเป็นกรณีไป เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2555) บุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการทุกคน

9 ขอจัดซื้อหนังสือวิชาการและหนังสือนอกเวลาเพิ่ม
1. เพิ่มจำนวน copy ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้ 2. สำรวจความต้องการหนังสือนอกเวลา (survey online) 3. เพิ่มหนังสือนอกเวลาจากการคัดหนังสือนอกเวลาจากศูนย์บริจาคฯ เข้าห้องสมุดฯ (ควรชี้แจงให้ชัดเจนบนเว็บศูนย์บริจาคฯ เพื่อป้องกันมีผู้สงสัยมา post บน facebook อีก เหมือนตอนที่ซื้ออุปกรณ์กีฬา) สมภพ (ข้อ1) อาภาภรณ์ (ข้อ3)


ดาวน์โหลด ppt พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google