งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายฟรี กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตารางการอบรม วัน / เวลา / สถานที่ หัวข้อ / วิทยากร พุธที่ 29 มิถุนายน 2554: น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ เสวนาหัวข้อ “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดในโลกจริงหรือ?” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ จรรยารักษ์ พุธที่ 27 กรกฎาคม 2554: น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต "ฝากธนาคารความสุขในทุกๆ วัน" โดยคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ พุธที่ 31 สิงหาคม 2554: น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต "Making family business professional" โดยคุณวินท์ สุธีรชัย พุธที่ 14 กันยายน 2554: น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ “การบริหารความเครียดในการเรียนและการทำงาน” โดยอาจารย์ ดร.สุชาติ สังข์เกษม ผู้สนใจติดต่อที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณกนกพร คุณภูริปัญญา โทร อีเมล์

2 หัวข้อเสวนาประจำเดือนมิถุนายน: มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
ที่สุดในโลกจริงหรือ? วิทยากร: ผศ.ยงยุทธ์ จรรยารักษ์ อาจารย์นักอนุรักษ์ ผู้บ่มเพาะ “พันธุกรรมทางความคิด” เจ้าของห้องเรียน “วิชาอะไร” แห่งเครือข่ายต้นไม้ขี้เหงา อาจารย์นักนิยมธรรมชาติ ที่ไม่เคยลืม “วิถีไทย” ในทุกย่างก้าวของการเดินทาง พุธที่ 29 มิถุนายน 2554 : น น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่ง ภายใน 27 มิ.ย.นี้

3 หัวข้อประจำเดือนกรกฏาคม: "ฝากธนาคารความสุขในทุกๆ วัน"
วิทยากร: คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ อดีตลูกแม่โดม เจ้าของนามปากกา Aston27: Blogger ยอดเยี่ยมสาขา Best Dharma แห่ง Bloggang พันธุ์ทิพย์ ดีเจรายการวิทยุ “ธรรมะคนเมือง” 99.5 Fm และพิธีกรรายการ “ฝรั่งจัง สเปเชียล” True Vision 82 เจ้าของงานเขียน “ธนาคารความสุข” ที่เปิดดำเนินการ และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาถึงสาขาที่ 3 พุธที่ 27 กรกฎาคม 2554: น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต สำรองที่นั่ง ภายใน 25 ก.ค.นี้

4 หัวข้อประจำเดือนสิงหาคม: "Making family business professional"
วิทยากร: คุณวินท์ สุธีรชัย ผู้บริหาร บริษัท PS STEEL PROCESSING CENTER คลื่นลูกใหม่แห่งวงการเหล็ก ทายาทหนุ่มไฟแรง แห่งตระกูล “สุธีรชัย” ตระกูลซึ่งทำธุรกิจเหล็กมากว่า 30 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหล็กในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัท ซึ่งมียอดขายร่วมหมื่นล้านบาท!! ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงบริษัท ในเครือจากระบบ Family สู่ระบบ Professional ในนาม บริษัท มหาชน” พุธที่ 31 สิงหาคม 2554 : น. ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต สำรองที่นั่ง ภายใน 29 ส.ค.นี้

5 หัวข้อประจำเดือนกันยายน: การบริหารความเครียดในการเรียน และการทำงาน
วิทยากร: อาจารย์ ดร. สุชาติ สังข์เกษม Ph.D. (Economics) University of Miami, U.S.A. และ AMP (Advanced Management Program) Harvard Business School, U.S.A. อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมากมาย พุธที่ 14 กันยายน 2554 : น. ห้อง F-338 ตึกริมน้ำ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่ง ภายใน 12 ก.ย.นี้


ดาวน์โหลด ppt กับโครงการค่ายแบ่งปันความรู้ แห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google