งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BLACKWELL SYNERGY Jirawat Promporn Book Promotion & Service Co Ltd 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BLACKWELL SYNERGY Jirawat Promporn Book Promotion & Service Co Ltd 027321954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BLACKWELL SYNERGY Jirawat Promporn jirawat@book.co.th Book Promotion & Service Co Ltd 027321954-8

2 เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ จาก Blackwell Publisher ที่มาของข้อมูล - จากวารสารชั้นนำมากกว่า 814 รายชื่อ - รวบรวมบทความมากกว่า 613,862 บทความ รายละเอียด ฐานข้อมูล ลักษณะของข้อมูล ให้สาระสังเขป ให้บทความฉบับเต็ม ในรูปแบบของ HTML และ PDF

3 ครอบคลุมสาขาวิชา ฐานข้อมูล Blackwell-Synergy แบ่ง ออกเป็น 2 collection ได้แก่ (1) Humanities and Social Science : ครอบคลุม Arts & Humanities Business Economics Finance Accounting Math Stats Law Social & Behavioral Science

4 ครอบคลุมสาขาวิชา (2) Science and Medicine : ครอบคลุม Medicine Health Sciences Live & Physical Sciences Agricultural & Animal Sciences Engineering & computing

5 วิธีการสืบค้น Search by Citation Search by Citation Browse Browse Search by word Search by word - Simple Search - Advanced Search - Advanced Search - CrossRef Search

6 QuickLink 5631113

7 Browse เลือกรูปแบบการแสดง รายชื่อวารสาร คลิก Go เลือกวารสารที่ต้องการ

8 Browse เลือกปีวารสาร

9 บทความฉบับเต็ม PDF บทความฉบับเต็ม HTML เลือกแสดงสาระสังเขป Browse - Results

10 Article - Abstract

11 Article – Abstract

12 Article –References

13 เลือกแสดงบทความฉบับเต็ม PDF เชื่อมโยงแหล่งอ้างอิงในบทความ Article – HTML Full Text

14 Article – PDF Full Text

15 เลือกการสืบค้น What is thalassemia? ใส่คำค้น เลือกเขตข้อมูล คลิก Simple Search

16 economic จำกัดเขตข้อมูล คลิก Search thailand ระบุคำเชื่อม ใส่คำค้น Advanced Search

17 Results ให้ผลลัพธ์ที่แคบลง ปรับปรุงการสืบค้น

18 Saved Search ใส่ชื่อคำค้น economic คลิกปุ่ม Save

19 Saved Search ผลการบันทึก

20 Add journal to favorites คลิก Add

21 คลิก Add to Favorites Add articles to favorites

22 CrossRef Search economics คลิก Search ใส่คำค้น

23 CrossRef Search คลิกเลือกบทความที่ต้องการ

24 30 ความร่วมมือของสำนักพิมพ์ใน CrossRef American Physical society Annual Reviews Ashley Publications Association for Computing Machinery BioMed Central Blackwell Publishing BMJ Publishing Group Cambridge University Press Cold Spring Harbor Laboratory Press FASEB IEEE INFORMS Institute of Physics Publishing International Union of Crystallography

25 30 ความร่วมมือของสำนักพิมพ์ใน CrossRef Investigative Ophthamology and Visual Science Journal of Clinical Oncology Lawrence Erlbaum Associates Medicine Publishing Group Nature Publishing Group Oldenbourg Wissenschaftsverlag Oxford University Press PNAS Royal College of Psychiatrists Springer-Verlag Taylor & Francis University of Chicago Press Vathek Publishing John Wiley & Sons

26 คลิกปุ่ม RegisterRegistration

27 Registration

28 My Synergy

29

30 BLACKWELL SYNERGY


ดาวน์โหลด ppt BLACKWELL SYNERGY Jirawat Promporn Book Promotion & Service Co Ltd 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google